Jadual Gaji (Gred J – N) Matriks Kakitangan Kerajaan Malaysia dalam 18 Klasifikasi Perkhidmatan

Sambung dari bhgn I …

Jadual Gaji Minimum Maksimum Mulai 01.07.2016, Gred J – N

Jadual Gaji Matriks dalam 18 Klasifikasi Dalam 252 Skim Perkhidmatan

Susulan Dari Bajet Tahun 2016

1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016
Rasionalisasi Skim Perkhidmatan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia berkuat kuasa mulai 1 Julai 2016. Klik di SINI untuk Baca.

9. Perkhidmatan Kejuruteraan

Arkitek, Arkitek Landskap, Jurutera, Juruukur Bahan, Juruukur, Juruukur Bangunan, Jurugeospatial, Pegawai Perancang Bandar dan Desa, Pemeriksa Kilang dan Jentera, Pegawai Latihan Vokasional

Gred  J41,  J44,  J48,  J52,  J54

Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera, Penolong Juruukur Bangunan

Gred  J29,  J36,  J38

Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera, Penguasa Bekalan Air, Merinyu Tali Air, Penjaga Jentera Elektrik

Gred  J22,  J26

Penolong Arkitek Landskap, Penolong Juruukur Bahan, Penolong Juruukur, Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa, Penolong Pegawai Latihan Vokasional

Gred  JA36,  JA38

Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina, Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/Penolong Jurutera, Pembantu Pegawai Latihan Vokasional

Gred  JA22,  JA26,  JA29,  JA36, JA38

11.  Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman

Pegawai Undang-undang

Gred  L41,  L44,  L48,  L52,  L54

Penolong Pegawai Undang-undang

Gred  L29,  L32,  L38

Pembantu Tadbir (Undang-undang),  Jurubahasa

Gred  L22,  L26

 

12.  Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik

Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Gred  M41,  M44,  M48,  M52,  M54

13.  Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan

Pegawai Tadbir, Pegawai Penguatkuasa, Pegawai Penerbitan, Pegawai Penyelidik Sosial, Jurubahasa Serentak, Pengurus Asrama

Gred  N41,  N44,  N48,  N52,  N54

Penolong Pegawai Tadbir, Setiausaha Pejabat, Bentara Mesyuarat, Penolong Pegawai Penguatkuasa, Penolong Pegawai Penerbitan, Penolong Pegawai Penyelidik Sosial, Penolong Pengurus Asrama

Gred  N29/30,  N32,  N36

Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Pemeriksa Cap Jari, Juruaudio Visual, Operator Wayarles, Penyelia Jurupakaian, Peniup Kaca, Pegawai Khidmat Pelanggan, Pembantu Penguatkuasa, Pembantu Penerbitan, Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet, Pembantu Penyelidik Sosial, Penyelia Asrama, Pembantu Pengurusan Murid, Pembantu Penyediaan Makanan

Gred  N20,  N22,  N26

Penghantar Notis, Bentara Parlimen, Penolong Operator Kamera, Pembantu Operasi

Gred  N11,  N14

 

=======””========””===========

Rujuk di sini untuk kes kenaikan pangkat

Jadual Gaji Minimum Maksimum Mulai 01.07.2016, Gred J – N

Sambung ke bhgn III (Gred Gaji Q – W)

 

Please share to benefit others by clicking the share buttons bar (top or bottom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *