Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman, L22, T1-T12

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Administrative Assistant (Law), Interpreters.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred L22 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM115.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

L22

KGT = 115.00

MIN

2,255.00

MAX

4,696.00

Kadar Tetap 3%

140.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred L22 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred L22 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM115.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred L22 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Difference between school and life : School teaches you lessons and then gives you a test. Life gives you a test and you learn the lessons.

 

Jadual Gaji SSM L22

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W