Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman, L38, T1-T11

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for senior assistant Law Officer.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred L38 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM195.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

L38

KGT = 195.00

MIN

3,541.00

MAX

7,752.00

Kadar Tetap 3%

232.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred L38 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred L38 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM195.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred L38 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

What is natural rhythm of life? Live life without expectations and you will appreciate things more as they come along...

 

Jadual Gaji SSM L38

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W