Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Kejuruteraan, JA38, T1-T12

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Jadual Gaji Penolong Arkitek Landskap, Penolong Juruukur Bahan, Penolong Juruukur, Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred JA38 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM195.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

JA38

KGT = 195.00

MIN

3,630.00

MAX

7,924.00

Kadar Tetap 3%

237.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred JA38 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred JA38 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM195.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred JA38 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Don't ever say you are not good enough. True beauty begins the moment you decide to be yourself. And you are wonderfully unique on this surface of Earth.

 

Jadual Gaji SSM JA38

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W