Pelbagai soalan penting tentang kemasukan ke tingkatan 6 di sekolah kerajaan.

Pelbagai soalan penting tentang kemasukan ke tingkatan 6 bawah di sekolah kerajaan. (Frequently asked important questions about admission into lower sixth in Government schools)

1. Nama sekolah tidak dinyatakan dalam surat tawaran kemasukan Tingkatan Enam saya, apa yang saya harus buat?

Jawapan : Rujuk SINI.

2. Perlukah pelajar lepasan SPM memohon untuk memasuki tingkatan 6 bawah?

Jawapan :  TIDAK.  Pelajar lepasan SPM tidak perlu memohon untuk memasuki tingkatan 6 bawah. Kementerian pendidikan akan menawarkan secara automatik asalkan pelajar memenuhi syarat kelayakan kemasukan ke tingkatan 6 bawah.  Tarikh semakan keputusan tawaran tingkatan 6 boleh klik SINI.

3.  Bagaimana pula kalau saya telah memohon Program Matrikulasi KPM?

Jawapan : Kementerian pendidikan tidak akan menawarkan tempat di tingkatan 6 bawah bagi pelajar lepasan SPM yang telah ditawarkan Program Matrikulasi KPM.

4.  Jika saya menolak tawaran Program Matrikulasi KPM, bolehkah saya memohon untuk memasuki tingkatan 6 bawah?

Jawapan : Tindakan ini tidak digalakkan. Walau bagaimana pun sekiranya ia dilakukan, maka pelajar tersebut boleh merayu untuk memasuki tingkatan 6 melalui pengetua sekolah di mana SPM telah diduduki. Gunakan Borang T6BRU.  Rujuk di sini untuk panduan membuat rayuan.  Perlu diingatkan ini adalah ‘rayuan’ dan hanya diluluskan jika terdapat kekosongan tempat yang berpadan dengan (aliran, kombinasi mata pendidikan) permohonan pelajar tersebut.

pegawaiT6-2016s

5.  Bagaimanakah lepasan SPM dari calon persendirian/ sekolah  swasta/ Sekolah Menengah Agama Negeri memohon untuk masuk ke Tingkatan Enam di sekolah kerajaan?

Jawapan : Lepasan SPM dari calon persendirian/ sekolah swasta/ Sekolah Menengah Agama Negeri boleh membuat permohonan dengan menggunakan Borang Permohonan Kemasukan Tingkatan Enam.  Bagi Calon Persendirian, Sekolah Swasta & Sekolah Menengah Agama Negeri (T6BCP). Patuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada borang tersebut. Permohonan yang layak dipertimbangkan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat di Sekolah Pusat Tingkatan Enam. Borang yang lengkap disi hendaklah dikembalikan kepada:

(a) Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk rayuan kemasukan ke Sekolah Menengah Harian dan Program Pendidikan Khas Integrasi

(b) Bahagian Pendidikan Islam untuk rayuan kemasukan ke SMKA, Kolej Islam
Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.

(c) Bahagian Pendidikan Khas untuk rayuan kemasukan ke Sekolah Menengah
Pendidikan Khas.

Borang T6BCP boleh muat turun di sini.

6. Bagaimana mengira nilai wajaran unit mata kognat untuk kiraan bagi kemasukan ke Tingkatan Enam?

Wajaran Mata Gred Sijil Pelajaran Malaysia

kognat

7. Sekiranya jumlah mata kognat melebihi sepatutnya (tidak layak), bolehkah merayu untuk masuk ke Tingkatan Enam?

Anda boleh membuat permohonan rayuan dengan menggunakan Borang Rayuan Kemasukan   Ke Tingkatan Enam Tahun Semasa.  Bagi Calon Sekolah Kerajaan Berdasarkan Pencapaian Kokurikulum (T6BKK) yang diisi dalam laman sesawang moe.gov.my. Patuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada borang tersebut. Patuhi tarikh tutup yang ditetapkan bagi penghantaran dokumen Permohonan yang layak dipertimbangkan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat di Sekolah Pusat Tingkatan Enam. Hantar borang yang lengkap melalui sekolah kepada:

(a)       Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk rayuan kemasukan ke Sekolah Menengah Harian dan Program Pendidikan Khas Integrasi

(b)       Bahagian Pendidikan Islam untuk rayuan kemasukan ke SMKA, Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.

(c)       Bahagian Pendidikan Khas untuk rayuan kemasukan ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas.

8.  Sekiranya saya tidak ditawarkan tempat di tingkatan 6, bagaimanakah saya membuat rayuan ?

Jawapan :  Rujuk di SINI.

.
9.  Sekiranya saya ditawarkan tempat di sekolah yang saya tidak berkenan atau diberi jurusan yang tidak diingini atau mata pelajaran yang ingini tidak ditawarkan atau sebab-sebab yang lain, bagaimana saya hendak memohon pertukaran sekolah pusat?

Sila buat permohonan pertukaran murid secara biasa iaitu mengisi Borang PU(A) 275. Jadual Ketiga [Permohonan Untuk Bertukar Sekolah Oleh Murid Warganegara]. Serahkan borang tersebut kepada Bahagian (kecuali Sekolah Menengah Harian dan Sekolah Menengah Teknik)/ Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)/ Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) masing-masing untuk pertimbangan. Sekiranya pertukaran melibatkan pertukaran daerah/ negeri, serahkan borang kepada JPN/ PPD di daerah sekolah yang ingin dimohon itu berada.

(a)       Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk rayuan kemasukan ke Sekolah Menengah Harian dan Program Pendidikan Khas Integrasi

(b)       Bahagian Pendidikan Islam untuk rayuan kemasukan ke SMKA, Kolej IslamSultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu.

(c)       Bahagian Pendidikan Khas untuk rayuan kemasukan ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas.

Download Borang PU(A) 275. 

10.  Bilakah saya perlu  melapor diri untuk kemasukan tingkatan 6 bawah ?

Jawapan :  Minggu pertama bulan Mei atau seperti yang dinyatakan dalam surat tawaran (contoh).

11. Perlukah saya memakai pakaian sekolah semasa melapor diri?

Jawapan :  Tidak. Pakaian formal yang kemas dan sopan diterima. Jangan datang dengan seluar pendek atau T-shirt tidak bercolar.

12.  Jika saya tidak melapor diri pada hari untuk melapor diri, apakah yang akan berlaku?

Jawapan :  Tawaran kemasukan anda akan dibatalkan. Kekosongan tempat ini akan diberi kepada pelajar dalam senarai nama ‘rayuan permohonan’.

13. Saya  bukan  warganegara  Malaysia.  Apakah  prosedur  permohonan  untuk  ke Tingkatan Enam?

Bagi murid bukan warganegara ke Tingkatan Enam adalah merujuk kepada Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan Pendidikan (Penerimaan Masuk Murid ke Sekolah, Penyimpanan Daftar dan Syarat Bagi Pengekalan Murid Belajar Di Sekolah) 1998 serta tertakluk kepada syarat am yang telah ditetapkan. Anda boleh membuat permohonan dengan mengisi borang P.U(A)275-Jadual Pertama yang boleh diperoleh di Unit Perhubungan dan Pendaftaran, Sektor Pengurusan Sekolah, JPN. Pastikan segala butiran diisi dengan lengkap. Dokumen-dokumen yang diperlukan perlu disahkan seperti Surat Beranak murid, kad pengenalan murid, ibu dan bapa serta pasport murid, ibu dan bapa. Jika ibu bapa murid bekerja di negara ini, sila kemukakan bersama salinan pas pengajian, salinan pas tanggungan dan surat majikan yang telah disahkan. Sekiranya permohonan bukan dari ibu bapa murid, sila kemukakan dokumen-dokumen sendiri yang telah disahkan (surat beranak murid, kad pengenalan murid, ibu dan bapa, serta paspot murid, ibu dan bapa) dan salinan surat keterangan hubungan dengan murid tersebut yang telah ditentusahkan.

14. Saya telah menolak tawaran Universiti Awam/IPTA/IPTS, bolehkah saya memohon ke Tingkatan Enam?

Calon yang menolak tawaran Universiti Awam /IPTA/IPTS boleh membuat rayuan ke Jabatan Pendidikan Negeri berkenaan menggunakan  borang T6BRU. Borang permohonan  yang  lengkap  hendaklah  dihantar  ke  Jabatan  Pendidikan  Negeri sebelum tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda tidak dipertimbangkan.

15. Saya tidak menamatkan pengajian di Universiti Awam/IPTA/IPTS, bolehkah saya merayu untuk masuk ke Tingkatan Enam?

Calon tidak menamatkan pengajian di Universiti Awam/IPTA/IPTS boleh  membuat rayuan ke Jabatan Pendidikan Negeri berkenaan menggunakan  borang T6BRU. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri selewat-lewatnya pada 2x Mei . Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda tidak dipertimbangkan.

16. Saya telah ditawarkan ke Tingkatan Enam, bolehkah saya memohon penangguhan kerana kerjaya/ kursus/ masalah peribadi/ kesihatan?

Tiada penangguhan/ pengulangan untuk masuk ke Tingkatan Enam. Calon hanya boleh masuk ke Tingkatan Enam bermula dengan Semester Satu (1) setiap tahun. Jika anda tidak menerima pada tawaran pada tahun semasa, bermakna anda menolak tawaran tersebut. Bagi calon yang menolak tawaran pada tahun semasa anda boleh membuat permohonan rayuan memasuki Tingkatan Enam pada tahun berikutnya tertakluk kepada syarat am dan syarat khas yang telah ditetapkan serta kekosongan tempat di Sekolah Pusat Tingkatan Enam.

17. Saya calon Sekolah Integriti bolehkah saya memohon untuk ke Tingkatan Enam?

Permohonan ke Tingkatan Enam boleh dimohon menerusi Sekolah Integriti masing- masing dan tertakluk di bawah kawalan Kementerian Dalam Negeri.
18.  Jika saya tidak dapat melapor diri pada hari untuk melapor diri kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, apa yang harus saya buat ?

Jawapan :  Hubungi sekolah (dengan telefon) sebelum tarikh melapor diri dan hantar satu surat menerangkan sebab-sebab tidak dapat melapor diri.

19.  Bagaimanakah saya menyemak tawaran kemasukan ke tingkatan 6 SMKA/SABK/KISAS/SMAP LABU?

Jawapan :  Gunakan link semakan seperti tingkatan 6 bawah biasa yang disediakan.

20.   Bagaimanakah saya hendak membuat rayuan jika tidak ditawarkan kemasukan ke tingkatan 6 SMKA/SABK/KISAS/SMAP LABU?

Jawapan :  Calon boleh membuat rayuan ke Jabatan Pendidikan Negeri menggunakan Borang T6BRU mulai  _______________. Borang rayuan yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke JPN terdekat selewat-lewatnya pada  _____________.

21.  Jika saya telah terima tawaran kemasukan ke Tingkatan 6 Bawah, adakah ia mempengaruhi tawaran dari UPU ?

Jawapan :  Tidak. UPU masih akan memberi tawaran jika calon layak.   Calon yang telah klik ‘terima’ tawaran matrikulasi masih akan terima tawaran dari UPU jika layak.

22.  Jika saya layak ditawarkan kemasukan ke Tingkatan 6 Bawah tetapi tidak ditawarkan, adakah ini bermakna saya ditawarkan matrikulasi ?

Jawapan :  Berdasarkan pengalaman pelajar tahun-tahun lepas, anda hampir pasti akan dapat tawaran matrikulasi, (dengan syarat anda telah memohon),dan jika tidak berlaku keadaan luarbiasa.

Share this page, for the benefit of others!!


10.  Bagaimanakah dengan pelajar yang sedang mengikuti kursus PLKN ?

Jawapan :  Pelajar yang sedang mengikuti kursus Program Latihan Khidmat Negara dan mendapat tawaran Tingkatan 6 bawah dikehendaki memaklumkan kepada sekolah yang telah ditempatkan supaya pendaftaran lewat selepas tamat kursus PLKN dibenarkan.

 

Maklumat berkaitan :

http://myschoolchildren.com/semakan-kemasukan-ke-tingkatan-6-bawah (bulan April setiap tahun, 30 hari selepas pengumuman keputusan SPM)

http://myschoolchildren.com/membuat-rayuan-jika-tidak-ditawarkan-tingkatan-6-bawah/

http://myschoolchildren.com/membuat-permohonan-pertukaran-sekolah-apabila telah ditawarkan tempat di tingkatan 6/

 

Please share this page in your Facebook, Twitter, Google +1 or email the link to your friends.  Let more people get the correct information.

 

Comments: 212

 1. salam, saya nk tnya something. saya dpt surat tawaran tingkatan 6 dan tertulis di situ bahawa saya perlu menyediakan beberapa dokumen asal dan salinan. Termasuk surat tawaran tersebut yg dikeluarkn di website. Pertanyaan saya, jika saya print surat tawaran tersebut, itu dikira dokumen asal atau salinan ? jika dikira sbg salinan, dimana dokumen asal (surat tawaran) yg patut saya dapatkan ?

  @
  yang di cetak itu dikira sbg dokumen asal

 2. Assalamualikum admin

  kalau saya accept tawaran f6 nnti ade kesan ke dekat permohonan kita di Kolej Profesional Mara, SPA atau lain-lain?

  Harap Admin dpt membantu saya dgn membalas message ini.

 3. Apa yang saya perlu buat dalam keadaan soalan 22. Saya layak tapi tiada tawaran. apakah saya harus membuat rayuan T6 ?

 4. hi. Saya pelajar lepasan spm 2018. mengapa saya tidak ditawarkan untuk memasuki tingkatan 6 sedangkan keputusan saya memenuhi syarat syarat kelayakan Form6 . Jika saya bandingkan dengan keputusan rakan saya, Keputusan saya lebih tinggi berbanding dia . tetapi kenapa dia mendapat tawaran tingkatan 6 manakala saya tidak dapat tawaran tersebut. Saya Mendapat kepujian Dalam subjek sejarah,Bm,geo,sains,pI,Mt. Apakah Yang perlu saya Buat? Saya sangat teringin untuk memasuki tingkatan 6 tetapi Tidak tahu caranya. Pliss Admin Tolong Jawab Secepatnya

 5. hi saya dapat tawaran tingkatan 6 dan telah menghantar pengesahan untuk ke tingkatan 6 dan tawaran matrikulasi masih belum keluar.

  soalan, adakah saya tidak mendapat tempat di matrikulasi jika saya telah menerima tawaran tingkatan 6?

  @
  jika menerima ting 6 masih layak dapat tawaran matrikulasi

 6. saya dapat tawaran tingkatan 6 yg berjauhan dri rumah. bagaimana cara untuk saya memohon pertukaran sekolah yang berhampiran dngn rumah saya ? adakah sekolah tingkatan 6 mempunyai asrama ?

  @
  bilangan sekolah ting 6 berasrama terhad. Hubungi pegawai yang berkenaan (senarai pegawai pengurusan Ting 6, di atas) untuk maklumat lanjut.

 7. kalau saya seorang yng berpurdah, bolehkah saya diterima masuk ke tingkatan 6 ?

  @
  Di Malaysia, patut tiada masalah.

 8. Saya sedang menunggu result UPU.. kalau saya tidak terima tawaran ting.6, ada apa2 kesan tak kpd kemasukan saya ke UA?? sbb sekolah yg saya ditempatkan hanya menawarkan jurusan sains tulen.. dan saya kurang berminat dlm subjek sains tulen… dlm laman web sst6 pulak kata “Calon yang sedang menunggu tawaran Universiti Awam/IPTA/IPTS, perlu melapor diri di sekolah yang ditetapkan.” so mcm mana ya?

  @
  Lapor diri untuk Ting 6 dahulu, bila dapat tawaran UA, terima dan tinggalkan sahaja Ting 6. Kalau tak lapor diri dan tak dapat UA, tidak dapat masuk ting 6 lagi sebab tak lapor diri. Terima atau tak terima ting 6 tidak ada kesan langsung ke atas peluang dapat UA. Jika tak minat jurusan sains, mohon tukar jurusan.

 9. saya ingin membuat rayuan ke ting.6, tetapi pada borang permohonan wajib masukkan no.tel rumah. Jika tiada bagaimana?

  @
  masukkan no. telefon bimbit seperti di ruang telefon bimbit

 10. saya dapat tawaran form 6, boleh tak kalau saya nak masuk je form 6 dulu, and then after result upu keluar ,saya nak ambil upu dan quit from form 6?

  @
  Ya. Memang begitu. Bukankah maklumat arahan telah terangkan dengan jelas bahawa pelajar yang tunggu result upu perlu lapor diri dan masuk F6 dahulu?

 11. Saya mendapat aliran sains sosial dlm ting 6 tetapi di masa ting 5 saya aliran sain cuma keputusan spm 2017 saya melebihi mata yg diperlukan untuk masuk ke sains tulen .
  keputusan spm saya{ BM B+} {BI A-}{ Pendidikan islam B+ } {Sejarah B}{ Mt D}{ Pys C}{CHem E}{Bio C}

  mohon pencerahan macam mana saya boleh lakukan sebab saya memang minat dalam bio dan phy

  @lily
  Anda boleh mohon pertukaran jurusan
  Tarikh tutup mohon tukar jurusan ialah 24 Mei 2018. Jumpa penyelaras Tingkatan 6 selepas anda melapor diri.

 12. Adakah calon seperti saya dipertimbangkan permohonannya kerana keputusan SPM saya menepati syarat ?

 13. Pada mulanya saya mendapat tawaran form 6 di plkn tetapi saya menolaknya . Dan apabila saya check upu tidak dapat dan sudah membuat rayuan ke kolej komuniti tetapi rasanya macam lambat . Adakah boleh saya memasuki form 6 ? Adakah perlu borang apa2 yang perlu diisi ?

 14. adakah rayuan saya terjejas jika saya membuat rayuan kemasukan Ting.6 dan juga rayuan UPU ? jika rayuan ting 6 saya diterima adakah ianya akan menjejaskan rayuan UPU saya?

  @
  kalau tawaran T6 dan tawaran UPU tidak bersangkut paut, masakan keputusan rayuan itu bergantungan?

 15. macam situasi saya, saya dapat matrik and tak dapat form 6. saya dah ke JPN untuk membuat rayuan form6 dan rayuan saya diterima. Adakah saya masih ada peluang untuk masuk matrik?

  @
  menyesal pulak! Kalau sudah tolak dan nak dapatkan balik… entahlah!

 16. Admin,
  saya telah mendaftar di tingkatan 6 , jika saya mendapat tawaran upu , perlukah saya isi apa-apa borang atau tulis surat untuk keluar dari tingkatan 6?

  Terima kasih .

  @
  Tidak perlu. Urus dengan penolong kanan tingkatan 6 sekolah kamu.

 17. bagaimana perlu saya lakukan sekiranya saya tidak dapat hadir pada hari pemilihan pakej kerana terdapat urusan kecemasan keluarga ?

  @
  Hubungi Penolong Kanan tingkatan 6 sekolah itu

 18. Bila tarikh sesi pembelajarn f6 mula?sehari selepas tarikh pendaftaran kah,iaitu esok 3 mei atau hari lain??

 19. admin kalo rambut panjang boleh lapor diri ke

  @anon
  Boleh. Tapi lepas tu mungkin ditendang keluar.

 20. kenapa ye saya tidak dapat ke tingkatan 6 padahl sya telah memenuhi syarat. saya tidak memohon ke matriks

 21. saya nak tanya,dokumen yang perlu dishakan itu harus disahkan oleh siapa?
  pihak PPd atau PK sekolah?minta pencerahan

  @
  boleh disahkan oleh PK Sek.

 22. sekiranya pelajar sedang menunggu keputusan UPU , masih boleh mendaftar ke tingkatan 6..?
  tidak ke membazir sekira nya barang2 telah di beli utk tingkatan 6 tapi kemudian dpt tawaran UPU..?

 23. Hi, jika saya tidak dapat tawaran tingkatan 6 2017,(saya memenuhi syarat kelayakan utk masuk T6), adakah ini bermaksud saya mendapat tawaran matrikulasi 2017? Adakah tawaran matrikulasi dipengaruhi oleh tawaran UPU?

 24. hai..saya nak tanya soalan ni,adakah tarikh kemasukan ke tingkatan 6 pada thun ini adalah lebih awal daripada tarikh semakan UPU?

  Dan sekiranya mendapat tawaran untuk program asasi tp saya tidak meminati kursus yang ditawarkan,masih ada peluangkah untuk saya memasuki tingkatan 6 ataupun perlu membuat pemohonan semula?dan bagaimana pula sekiranya saya mendapat tawaran diploma?Jika saya ingin menolak tawaran tersebut dan ingin applu form 6, Adakah saya perlu membuat pemohonan semula??

  @
  pelajar yang terima tawaran masuk ke tingkatan 6 masih akan terima tawaran dari UPU jika layak. Tawaran tingkatan 6 tidak pengaruhi tawaran dari UPU.

 25. Hi,saya nak tanya bole ka masuk jurusan kemanusiaan, tapi jumlah mata gred saya melebihi 12 unit.saya mempunyai 3 kepujian dlm spm

  @
  boleh memohon pertukaran jurusan, tertakluk kpd kekosongan

 26. *bagaimana jika saya memohon matrikulasi tetapi saya tidak dapat matrikulasi..adakah masih ada peluang untuk saya ditawarkan F6?
  *bagaimana untuk batalkan permohonan matrikulasi

  -terimakasih-

  @
  tawaran T6 telah tutup pd akhir bulan Jun.

 27. tumpang tanya , berapa subjek yang boleh diambil di tingkatan 6 ? dan , subjek apa yang wajib diambil . terima kasih :)

  @
  MUET + 4 mata pelajaran. MUET dan Pengajian Am wajib. Contoh Pakej boleh rujuk sini.

 28. Assalammualaikum…nk tnya perlukan membawa surat temuduga semasa pendaftaran universiti?

  @
  Sudah diterima masuk, bawa surat tawaran kemasukan.

 29. Nak tanya ni, kenapa saya tak boleh semak no.kad pengenalan saya semasa buat semakan rayuan pada 16/06/2016? Asyik keluar perkataan “HARAP MAAF. SILA SEMAK SEMULA NO.KAD PENGENALAN YANG DIMASUKKAN.” Adakah saya tidak layak mendapat tawaran ke tingkatan? Mohon diberikan penjelasan :)

  @
  kami boleh tolong semak.

 30. Saya mendapat tawaran tingkatan 6,tetapi saya tidak menerimanya kerana ingin menunggu keputusan upu,kini saya ingin mengikuti tingkatan 6 kembali,kerana tidak mendapat tawatan upu.APA perlu saya lakukan Dan adakah ianya masih diterima?

 31. Assalamualaikum, kalau sy baru nak masuk lepas cuti nanti (sbb sy haritu ada dapat twrn tapi takmsasuk n kne lah buat rayuan).. dah buat rayuan dah.. tapi dkt skola sy ditempatkn ni saya diberi jurusan sains. Tapi saya nak jurusan agama, jadi macam mana ye? Masuk ke sekolah tersebut dahulu baru isi borang pindah ke sekolah lain yg ada jurusan agama ke? Mohon panduan, terima kasih

  @
  daftar di sekolah jurusan sains itu dahulu kemudian mohon pertukaran jurusan.

 32. sekiranya tahun ni saya layak tawaran stpm then saya tak gi tahun ni.. saya pergi tahun depan cam mana tu….

  @
  maka tawaran tahun ini dibatalkan. tidak boleh bawa ke hadapan.

  • so maknanya saya kena pergi sekolah tu then buat ape yer…harap balas

   @
   terpulang. kalau 100% tak nak Ting 6, jangan hadir. Kalau nak reserve tempat, daftar dan tanya pihak sekolah tentang peraturan, misalnya tidak hadir kelas ting 6 14 hari berturut-turut, kelayakan anda baru dibatalkan … dsbnya. (hadir 1 hari, hilang diri 10 hari, hadir 1 hari, hilang lagi …)

 33. assalamulaikum saya ingin bertanya sedikit perlu kah masa hari pendaftaran tingkatan 6 ibu bapa perlu hadir bersama?…dan lagi satu masa hari pendaftaran tingkatan 6 perlu kah membawa duit untuk bayar yuran full..mohon balas

  @
  ibu bapa tidak perlu hadir. Yuran pendaftaran peperiksaan hanya bayar semasa mula pendaftaran. Rujuk sini.

 34. Hai,saya mendapat tawaran stpm.Tetapi saya ingin meneruskan pelajaran saya di sekolah berasarama penuh .Is that possible?

 35. saya dapat 2a 2b 4c 2d 1e saya aliran sains…saya dapat form 6 tetapi dalam jurusan Kemanusiaan
  bolehkah saya menukar kepada aliran sains ?

  @Ari
  Boleh

 36. surat tawaran i tak ada dinayatkan sekolah yg ditempatkan.bgmn i boleh tahu? TERIMA KASIH

  @
  rujuk PPD dalam kawasan kamu untuk memgetahui sekolah manakah yang ditempatkan. Memang sebilangan kecil surat tawaran T6 tidak dinyatakan nama sekolah.

 37. Saya ditawarkan pengajian tingkatan 6 di smk kubang kerian 2,chicha..tapi saya ingin membuat pertukaran kerana masalah pengangkutan dan jarak rumah yang jauh daripada sekolah..Adakah saya perlu mndaftar dahulu atau boleh terus memohon pertukaran di ppd? Mohon penjelasan.. ;(

  @
  tekan butang ‘Ya, menerima tawaran T6’ bukan bererti mendaftar. Tarikh pendaftaran 4 Mei 16. Boleh terus mohon pertukaran sekolah.

 38. Assalamualaikum..nak tanya ni…pihak sekolah ada menyediakan kemudahan asrama tidak pada pelajar form six…

 39. Saya dapat 2A ,3B dan 4C dalam SPM 2015. Credit saya 11 dan koko markah 66. Adakah saya layak untuk form 6 aliran sains ?
  ADMIN, tolong answer saya.
  THANK YOU…..

  @
  Layak untuk aliran Sains. dengan syarat dapat credit dalam BM.

 40. Boleh ke kalau nk start balik form6 utk thun 2016 tapi kputusan result spm sy thun 2014 . Sy nk berhenti atas sbb2 tertentu. Sbb tu sy nk start smula pd tahun 2016 dgn result spm 2014 .Boleh ke? Mohon bg pnjlasan

 41. Salam.
  Saya lepasan matrikulasi dan berumur 19. Saya tidak mendapat tawaran upu . Layakkah saya untuk ke ting 6 kerana tahun depan saya 20.

 42. Sya d twarkan ke tingkatan 6 tetapi saya ingin berhenti atas sebab sebab tertentu . Adakah sya layak untuk memohon rayuan tingkatan 6 pada tahun hadapan

 43. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

 44. Assalamualaikum, hi .. saya sudah melapor diri pade hari pendaftaran.. tapi saya tidak hadir pade hari seterusnya sehingga hari ini kerana sebab2 peribadi ..saya nak masuk ke tingkatan 6 semula .. boleh tak ?

  @
  hadir diri di sekolah dan jelaskan sebab-sebab tidak hadir.

 45. asalammualaikum.

  kalau saya tak pergi ke hari pendaftran disebabkan saya tk tahu tarikh.dan saya hanya tggu upu .
  adkah saya msih dpt msuk ke tg6 ?
  dan dsebabkan msalah pngnkutan saya tk dpt nak pergi ke sekolah untuk melapor diri .boleh kah saya pergi melapor diri pada 18/05 kerana sya hya dpat pergi pada hri itu.

 46. Salam.. saya nak tanya, saya sudah melapor diri ke tingkatan 6 semasa hari pendaftaran, kemudian saya tidak hadirkan diri sepanjang orientasi kerana masih menunggu upu. Sekarang saya sudah terima tawaran ke upu. Adakah saya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah bahawa saya tidak mahu sambung tingkatan 6.

  @
  Teruskan. Bertanggungjawab satu amalan terpuji.

 47. saya nak tanya macam kalau saya tidak hadir kan diri pada hari lapor diri dan tidak beritahu pada pihak sekolah tersebut , tetapi saya memang ingin memasuki tingkatan 6 , cuma pada masa tu saya di kampung dan tidak dapat info pasal tingakatan 6 , adakah tawaran saya masih bole digunakan , ataupun saya kena buat rayuan ?

  @
  then lapor diri dengan segera skrg

 48. Nak tanya kalau saya taknak masuk f6 dan tidak mendaftarkan diri semasa hari pendaftaran, adakah ianya akan menjejaskan tawaran upu? Mohon sangat dibalas

  @
  tidak menjejaskan tawaran upu

 49. Salam..saya dapat tawaran form 6 tapi tidak boleh laporkan diri pada tarikh ditetapkan krn ada test jpj.. boleh ke saya hantarkan wakil untk pihak saya ?

 50. Saya hendak mencetak surat tawaran buat masa ini, tetapi web rasmi portal kerajaan yang berkenaan dgn semakan keputusan kemasukan tingkatan 6 tidak dapat dibuka, apakah cara lain saya dapat surat tawaran saya?

  @
  cuba lagi. (semakan ditutup pada 5 Jun 2015)

 51. saya tinggal di johor. saya mendapat tawaran di sma labu. apakah perkara-perkara atau keperluan asas yang saya perlu bawa apabila mendaftar? Apakah yuran-yuran yang akan dikenakan nanti?

  @
  keperluannya dinyatakan dalam surat tawaran

 52. Hi..saya ingin bertanya kalau sudah dapat tawaran ketingkatan 6 …adakah kita perlu mengisi borang permohonan untuk dapatkan asrama disekolah yang ditetapkan ??? Adakah perkara ini benar??

 53. Hi.. my friend say if we don’t go to form 6 to register then which mean our upu straight cancel by the government ~? Izit true ?

  @
  Never heard.

 54. Assalamualaikum ,nak tnya ni ,kalau tahun ni kita sdh mohon paper julai tpi kita dapat form 6 ,macam mana ya?ble tak msuk form 6 dan batalkan paper julai tu ?

  @
  kedua-dua itu tiada kaitan. kalau sudah daftar kertas Jun BM, kenapa tidak duduki saja peperiksaan itu untuk memperbaiki gred kertas itu?

 55. Admin, can i ask you something?
  Saya dapat masuk form 6 tetapi if tak hadir masa hari pendaftaran kerana mendapat tawaran ke tempat lain, nama saya terus dilucutkan ke?

  @
  lapor diri dulu dan beritahu sekolah tidak dapt hadir kerana masalah peribadi. Tempat itu reserved untuk kamu untuk satu jangka masa (beberapa minggu).
  kalau tak daftar bererti tolak terus, maka tempat diberi kpd pelajar lain

 56. Assalamualaikum, disini saya ingin bertanya 1 soalan.
  Bolehkah saya menunda tawaran pengajian ke tingkatan 6 (2015) ke tahun hadapan (2016)?
  Jika boleh bagaimana caranya?
  Sekian, terima kasih.
  Mohon di balas.

  @
  Hanya boleh merayu tahun hadapan. Baca No 14. di SINI.

 57. assalamualaikum..sya dpt jurusan stpm sains stpm 2015/2106,.. boleh tak bgi link or blog sesipa yg berpengalaman dlm sains stpm… sy dah buat reseach tp tak jumpa apa yg sy nk.. sy nak tahu pengalaman akk n abg…sekalian.. gementar nk masuk sains stpm..tkot x bole carry onn…mohon pencerahan…

 58. Sekiranya saya menolak tawaran matrikulasi dan membuat rayuan tingkatan6. Namun tiada kekosongan tempat di tingkatan 6, adakah saya boleh memohon tempat di matrikulasi semula?

  @
  Tidak

 59. salam saya ingin memasuki t6 di pusat khas tingkatan6 di sri petaling. tetapi saya telah tawarkan ke sekolah pandan mewah. boleh ke kau saya ingin membuat pertukaran? dan bagaimana untuk mmbuat pertukaran?

 60. assalamualaikum dan salam sejahtera , saya mendapat tawaran ke tingkatan 6 dan tarikh lapor diri pada 5 mei 2015 , disini saya ingin mengetahui tarikh rasmi mula persekolahan , kerana anda yang berkata masa daftar terus mula orinetasi ada juga yang berkata 1 minggu selepas melapor diri , saya agak buntu , harap admin dapat membantu saya terima kasih :)

  @
  SEPATUTNYA lapor dan terus belajar. tetapi terpulang kpd sekolah

 61. boleh saya tanya, saya berasal dari sarawak, dan baru2 ini saya telah mendapat tawaran ting.6 di smap labu n9 dlm aliran agama. ada tak biasiswa yg sy boleh mohon untuk ke sana?

 62. hello,salam sejahtera tumpang tanya saya ada dapat tawaran untuk kemasukan ke tingkatan 6 tetapi saya agak keliru sedikit saya sekarang tengah menunggu result upu…Bagaimana ya kalau macam itu sye perlu daftar terus ke tingkatan 6 atau tunggu tawaran upu.saya agakkeliru sedikit..itu sahaja dari saya terima kasih atas layanan yang diberikan..thanks!

  @
  yg telah daftar F6 akan dpt juga UPU jika layak

 63. Harlo , Kalau saya tanpa masuk form 6 dan terus menunggu keputusan politeknik . Adakah form 6 menganggu kemasukan ke politeknik ?
  So sila balas ?
  Sebab masuk form 6 buang masa dan yuran .

  • baiklah , di sini saya ingin menjelaskan jika ingin masuk form 6 perlulah betul betul bukan sekadar main main , kerana form 6 ni perlukan pelajar yang matang . form 6 juga merupakan jalan mudah untuk menyambung ijazah tapi dengan syarat perlu lepas pointer.
   tapi form 6 diberi sedikit kelonggaran untuk menyambung di peringkat ijazah .

 64. Bilakah tarikh mula belajar bagi tingkatan 6 2015..? adakah daftar dan terus belajar? mohon penjelasan bagi aliran dri mula daftar hingga hri bermulanya pembelajaran.. terima kasih.. :)

  @
  5 Mei 2015. Daftar dan belajar (sepatutnya sek buat macam ini, tapi biasanya tak)

 65. Assalamualikum soalan saya adakah pelajar pelajar ini ditempatkan di sekolah yang berdekatan dengan kawasan rumah atau di daerah sekolah lama? Kerana anak saya dahulu tinggal di asrama dan jarak dari rumah kami ke asrama tersebut agak jauh walaupun masih di selangor. Tq

  @
  penempatan berpandukan alamat pendaftaran dalam borang daftar spm

 66. Assalamualaikum. Soalan saya apa akan jadi sekiranya pelajar itu sudah klik ya untuk menghadirkan diri ke tingkatan 6. Tetapi dia tidak hadir pada hari pendaftaran hingga hari hari seterusnya? Terima kasih :)

  @
  maka tempat itu diberi kpd pelajar lain

 67. hello akak…nak tanya kalau saya tolak rayuan matrix dan sambung form six boleh tak…terima kasih

  @
  rayuan bererti masih tidak ditawarkan. mana datangnya hak tolak?

 68. Saya mendapat tawarn ke tingkatan 6 aliran sains. Adakah keputusan kemasukan saya ke upu atau matrikulasi akan terjejas sekiranya saya tidak mendaftar ke tingkatan 6?sebenarnya saya sedang menunggu keputusan rayuan matrikulasi.terima kasih

  @
  terima atau tidak terima F6, kedua-duanya tidak menjejaskan upu atau matrik

 69. Sorry kalo xberkaitan dgn f6…
  Nak tnya ?? Musykil ckit… kalau kita terhantar rayuan ke matrik tnpa sengaja sbb xmo masuk punn c2!!! Ad x dia kcau dgn result upu yg kta mnta… xdelaa takot dia stop terus tawaran sbb ingat kita nak ke matrik…
  Cuak juga kalo begituu.. mohon reply ea..

  @
  Peringatan : bahasa singkatan tidak dibenarkan di laman web ini!
  Fakta : pelajar yang telah klik “terima” matrik masih diberi upu jika layak

 70. Salam admin, saya tidak berjaya mendapat tempat di matrikulasi. Tetapi saya sudah pun membuat rayuan. Apabila saya menerima tawaran t6, adakah keputusan rayuan saya akan terjejas?

  @
  Tidak terjejas.

 71. salam, saya nak tanye, adakah layak jikalau seorang calon spm persendirian yang baru buat pertama kalinya mengambil spm yang berusia 21 tahun untuk memohon masuk ke form 6.. hal ini kerana, beliau sebelum ini tidak dapat peluang untuk sambung pelajarannya dan baru sekarang hendak mengambil spm. cadangannya, beliau ingin mengambil stpm pada usia 22tahun selepas tamat spm.

 72. adakah semasa dapat surat tawaran itu dinyatakan subjek yang perlu diambil iaitu subjek yang pihak sekolah pilihkan untuk kita?

  @
  surat tawaran hanya menyatakan jurusan. boleh mohon untuk tukar jika tidak berkenan

 73. saya dpt f6 dan dpt tawaran diploma. saya pergi diploma. masa sem 1 diploma saya berhenti..bolehkah saya ambil semula f6 pada sem 2?

 74. Hi.Can i apply for form 6 when im 19 yrs old because i need to go for plkn that is until october. So i might as well apply the next year. Will they accept me? Thx.

 75. Assalamualaikum sya ingin mngambil tingkatan 6,difahamkan sya sudah berumur 21 dan tidak boleh masuk sekolah, bermakna sya kena belajar sendiri, bgi calon persendirian yg Sudah melebihi umur tidak boleh masuk sekolah kerajaan,,soalan sya adkah skolah swsta terima atau tidak jika sya masuk sekolah?

 76. 1 Nak tanye , nakk masok tingkatan enam klayakan result minimum apa yew ?
  2 saye nakk masok tingkatan enam tapi result saye tahun lepas kurang memuaskan . So saye repeat spm semula .
  3 kalau takk dpat surat twaran , kite keneh buad permohonan dan rayuan dkat mana ?
  4 saye ambil spm 2013 , then saye repeat spm 2014 . Saye nak masok tingkatan enam 2015 , boleh ke agaknya saye masok tingkatan enam ?
  Mohon dijawab ye please

  @
  semakan-kemasukan-ke-tingkatan-6-bawah-tahun-2014/
  Syarat Kelayakan Kemasukan ke Tingkatan 6 Bawah 2014/2015

 77. Salam. Saya lepasan SPM 2013, dah berdaftar sebagai calon STPM di sekolah. Tetapi saya disahkan sakit dan perlu menjalani rawatan susulan di hospital. Bagaimana urusan pertukaran dari calon STPM sekolah ke calon STPM persendirian? Terima kasih. Amat menghargai. Hanya tuhan dapat membalas jasa baik pihak tuan.

 78. Saya nak tanya, boleh atau tidak kalau saya buat rayuan untuk masuk ke tingkatan 6 pada tahun 2015 dengan menggunakan keputusan spm 2013..harap maklum

 79. Salam, saya nk tnya. Macam mana kalau saya tiada surat tawaran t6 itu sbb nya laman web kementerian dah tutup.???Tolong saya…

  @
  semak dengan JPN negeri tempat T6 ditawarkan. Mohon sejuta maaf dan mohon dikeluarkan surat tawaran.

 80. belajar tingkatan 6 ni betulke susah nak score? saya dapat tawaran asasi sains @ teknologi di USIM. Tetapi 1st. choice saya perubatan. Kalau ikut usim masih boleh apply for medic if dapat cgpa 3.7. saya juga nak teruskan ting 6. Parent suruh pergi usim. yang mana satu nak pilih ni.

 81. bagaimana kalau saya tidak hadir semasa hari pendaftaran kemudian seminggu kemudian saya mahu masuk kembali ke tingkatan 6???

  @
  hadir di sekolah dan daftar saja

 82. tentang buku teks tingkatan 6. Adakah diberi pinjaman oleh pihak sekolah seperti ting 1 hingga 5?

  @
  pertolongan telah diberi ( Baucer Buku 1 Malaysia untuk pelajar T6 )

 83. apakah bahasa yg digunakan dalam subjek sains tulen ni pada tahun 2014? adakah bahasa inggeris atau bahasa melayu?

  @
  English all all Sciences and Maths only

 84. saya da dftar f.6 tpi saya xmahu mghadiri hari sterusnye krn xbminat.tambah lagi dgn byarannye yg 2x lg tinggi bbanding sekolah lain. lagipon saya masih tunggu upu. jadi saya rasa amat membazir jika membayarnye dlm keadaan yg masih tidak komfem utk memilih f.6. macam mne ye?

 85. Kalau kita daftar form 6, permohon rayuan untuk matrik akan dibatalkan?

  @
  daftar F6 tidak mempengaruhi semua permohonan yang lain

 86. assalamualaikum, saya nak bertanya satu dua soalan.
  1. Perlukah saya membawa ibu bapa untuk pendaftaran ? Ini kerana ibu bapa saya tiada buat beberapa hari.
  2. Di surat tawaran itu menyatakan bahawa saya perlu memakai pakaian sopan dan kemas. Jadi, adakah mandatori untuk saya memakai uniform sekolah ataupun hanya memakai kemeja dan seluar slack (yang sopan) ? Ini kerana saya tidak membelinya lagi.
  Soalan terakhir, sekiranya kita sudah mendaftar untuk tingkatan enam, bilakah kita akan mula belajar di sekolah yang didaftarkan ?

  @
  1. tidak
  2. pakaian seragam T6 wajib
  3. selepas tarikh akhir lapor diri. Awal Jun

 87. Admin. Nak Tanya Boleh?
  Kalau rambut saya masih berwarna pada hari pendaftaran, kelayakan saya untuk memasuki tingkatan 6 akan dibatalkan ke?

 88. macam mana kalau tiada sijil berhenti sekolah ?
  adakah permohonan ke tingkatan 6 akan dibatalkan ?

  @
  dapatkan dari sekolah. melalui pos kalau jauh

 89. Saye nak tahu tentang perubahan pakaian tingkatan 6 bawah …. Adakah masih pakai uniform?

 90. dokumen yang diminta tu kena bawa yang asal ke atau salinan fotostat dokumen sahaja? mohon percerahan sedikit

  @
  salinan fotostat yang telah disahkan oleh pengetua/PK diterima

 91. pada hari pendaftaran tingkatan 6 , adakah kita cuma mendaftar atau terus masuk sekolah ? pakaian apa perlu dipakai ?

  @
  hari pertama. orentasi. pakaian seragam.

 92. Sekiranya saya ingin menukar jurusan dari sains ke kemanusiaan di sekolah yang sama. Saya perlu ke ppd atau berjumpa dengan pengetua sekolah tersebut?

 93. Salam.saya dpt tawaran tingkatan 6 bagi tahun 2014..adakah jika nama tersenarai dlm tingkatan 6 tak layak untuk upu?

  @
  Tidak. tawaran UPU masih diberi jika layak.

 94. Saya calon SPM 2013, bumiputra, saya mendapat 7A English, Moral, Maths, Add maths, Fizik, Sejarah, Lukisan Kejuruteraan, 2B, BM dengan Kimia. Saya bercadang untuk sambung belajar di kole matrikulasi tahun depan,2015.. Adakah saya masih layak untuk memohon matrikulasi sekiranya umur saya 19 tahun?

 95. Kalau saya terdapat tawaran untuk temuduga di IPTA untuk program asasi , akankah saya terkena untuk program matrikulasi ?

 96. Admin, bilakah tarikh tawaran kemasukan ke tingkatan 6 2014 di keluarkan?? Saya sedang ikut program PLKN. persoalan saya, apakah ada kelonggaran jikalau saya terlambat untuk daftar masuk ke Tingkatan 6 ??

  @
  sekitar 23 Apr.
  yang menghadiri PLKN biasanya diberi kelonggaran. awak boleh baca maklumat di SINI.

 97. salam admin. saya nak tanya, ada ke sekolah yg menawarkan asrama untuk pelajar ting. 6? boleh berikan saya link yg berkaitan dgn hal ini tak? sbb saya sangat berminat utk masuk ting.6 dan kalau boleh yg ada asrama :(

  @nurul
  sukar! di sekolah yang berasrama penuh yg mempunyai pelajar ting 4, 5, 6, kemudahan diberi kpd T4, 5 shj, pelajar T6 dianggap sudah berdikari

 98. Admin…
  Sy plajar spm2011..dan skrg beumur 19taun
  Sy dpt twrn tgktn6 tp sy menolak…
  Skrg sy menyesal x smbg tgktn6…bole kah sy smbg untuk mengambil stpm lg…tlg jelaskan…tq

  • dah beberapa bulan terlewat, lawati sek itu dan harapkan yang terbaik, sedar juga bahawa peluang amat tipis

 99. saya merupakan pelajar calon persendirian. soalan saya bagaimana cara mohon masuk tingkatan 6 dan matrikulasi?

 100. Salam..
  Sy ialah pelajar spm tahun 2011. Slps itu sy menerima tawaran utk belajar asasi selama setahun di kolej teknologi bestari. Sy tidak berminat menyambung atas sebab2 tertentu dan berminat utk mengambil stpm utk tahun depan. Adakah sy masih berpeluang utk apply tingkatan 6 sek kerajaan dan bagaimana cara2 nya? Mohon penjelasan admin. terima kasih.

  • Adakah anda benar-benar berminat belajar di T6? buat kajian TELITI berkenaan T6 dahulu, boleh tanya guru-guru dan rakan2 yang sedang belajar T6. Kemasukan ke T6 tahun 2013 telah ditutup (kecuali kes yang amat luar biasa).

 101. salam,saya lepasan spm 2010 dan berumur 20 tahun.adakah sy masih ada peluang untuk belajar tingkatan enam rendah 2013..mohon penjelasan….tq for reply

 102. hi,saya nak tanya, sy dh masuk ke tingkatan 6, tp sy kluar dari ting6 sebab sy dapat tawaran upu ke Politeknik. selepas seminggu tu, sy menarik diri dari politeknik atas sbb2 yg tertentu. Jd skarang,sy nak masuk lagi ke tingkatan 6. dapat ke tidak yer? please respond :(

  • balik ke sekolah, jumpa pengetua dan terangkan sebab-sebab nak masuk balik ke ting 6, biasanya tiada masalah

 103. tarikh semakan rayuan memang betul ke harini? kenapa sy msk xdpt cek. kalau rayuan sy xberjaya sepatutnya diorg bgtau la tp ni xada pula. yg ada cuma panduan rayuan

  • tarikh 24 Jun 2013 dari Unit pengurusan tingkatan enam, sektor pengurusan sekolah menengah KPM, nampaknya tangguh lagi

 104. boleh x bg link yg terus utk menyemak rayuan tu? page yg sy dh klik tu bukan utk semak rayuan tp semak tawaran(tp link semakan rayuan) dan bila sy klik utk semak bukan keputusan yg keluar tp panduan rayuan kemasukan….tolong sy?

 105. rayuan saya untk ke tingkatan 6 2013 telah berjaye..tetapi aliran yg saya dapat tidak seperti yg di pohon dan sekolah yg di tempatkan juga kurang saya berminat..boleh kah saya tukar aliran dan sekolah???

  • Hello,Kenapa saya sudah try beberapa kali dengan IC saya pon tak dapat??Hanya keluar “HARAP MAAF. SILA SEMAK SEMULA NO KAD PENGENALAN YANG DIMASUKKAN”??Saya punya IC betul kenapa tak dapat??

 106. salam , saya mohon pertukaran sekolah n jurusan , tapi kemasukan yg dimaklumkan ke sekolah baru 24/6 . Adakah sempat saya untuk mendaftar untuk stpm .

 107. saya mbuat permohonan untuk btukar jurusan dan sekolah bagi stpm. bagaimanakah untuk saya menyemak kputusan tersebut sama ada berjaya atupun tidak

 108. Jika saya tidak hadir semasa hari pendaftaran dan ingin mendaftar semula, adakah ia dapat dilakukan?

  @
  kenapa ramai yang tidak baca komen lain sebelum menanya?

 109. Camne kalau saya tak dtg utk daftar pada hari pendaftaran DAN saya tak bagitahu pun dkt sekolah yg saya tak dpt hadir pada HARI PENDAFTARAN kerana beberapa sebab pribadi DAN skrg saya nak pergi daftar semula selepas 2 minggu persekolahan utk FORM 6. Adkh saya masih boleh diterima masuk ?

  @
  hanya boleh doakan nasib memihak pada kamu

 110. Salam…bilakah keputusan rayuan akan keluar dan adakah akan diketahui melalui semakan online?

  @
  keputusan rayuan dimaklumkan oleh JPN masing-masing melalui surat. setakat ini tiada semakan online rayuan T6

 111. mcm mna klau kwn sya dpt twran ting.6.. tpi dia brfikir2 untuk msuk atau tidak.. slps hri mndaftar dia mhu pula mnymbung bljr ke ting.6.. ada ka msh blh mndftr walaupun sdh lwt dri tarikh melapor??

 112. salam,sya mrupkn plajar lpasan SPM 2012..saya mendpt twran ke tingktan 6 tetapi sya tidak dtg mlpor dri pda tarikh yg d tetapkn..terlalu bnyak pendapat dripda keluarga saya shingga sya tidak thu memilih yg mana satu akhirnya sya memilih untk menirima tawaran form 6..adakah sya blh mendaftr lg.please help me.:(

 113. Assalammualaikum..
  BM sya xdpt kepujian iatu D.. tpi dlm bulan 3 tuw sy ada membuat semakan semula ketas BM sya kerana waktu percubaan d sekolah BM sya mndpat A..keputusan semak semula sya mungkin akan keluar 21jun ini.
  SOALAN sya d sni adakah sya masih boleh mndftar ke form six selepas keputusan semak semula sya mndpat kepujian setelah keluar nanti.

 114. salam admin… saya tidak diterima utk masuk ke matrikulasi…. saya tgh tunggu rayuan matrikulasi… jika saya masuk ke tingkatan 6 adakah keputusan rayuan saya akan terjejas?

 115. salam, saya mndapat tawaran ke ting. 6 dan saya klik terima tawaran. tp saya tk hadirkan diri semasa hari pndaftaran atas alasan trtentu. boleb ke saya dftar skarang? trima kasih.

 116. maaf . borang T6BCP tu untuk persendirian dan sekolah swasta ke? saya pelajar sekolah kerajaan spm2011 dan sekarang berumur 19 tahun , pada tahun lepas saya tolak tawaran ke stpm kerana mendapat tawaran yang lain. tapi sekarang saya ingin memohon kembali , saya kena pakai borang T6BCP ke ? tolong bantu saya :(

  @
  baca no. 5

 117. Salam Admin, saya merupakan lepasan SPM 2012 dan saya akui saya telah melakukan kesilapan besar apabila terlalu yakin bahawa saya mempunyai peluang untuk menyambung pelajaran ke IPTA sehingga saya tidak mendaftar masuk ke tingkatan 6. Saya juga tidak memohon masuk ke Matrikulasi. Adakah saya masih layak untuk memohon kembali ke tingkatan 6? Mohon pencerahan, terima kasih Admin.

  • Hadirkan diri (sebaik-baiknya dengan ibu/bapa) + surat tawaran Ting 6, berjumpa dengan penyelaras Ting 6 sekolah itu, mohon maaf kerana lewat mendaftar. Doakan nasib.

 118. salam,,,saya tengah serabut sekarang ni nak minta bantuan..
  saya mendapat twaran tingkatan 6..tp masalah sya,sya tiada pengangkutan tetap untuk ke sk..sya mngambil keputusan untuk menunggu UPU..

  tp bila tarikh semakan UPU keluar,, saya tidak ditwarkan oleh mne2 U…

  soalan saya boleh atau tidak saya mendaftar semula ke sk untuk f6 ???

 119. Salam. Saya ingin tanya jika adik saya tidak berjaya mendapat ipta dan tidak mendaftar tingkatan 6 ketika hari pendaftaran, bolehkah dia memohon/mendaftar kembali? Dan subject apa yang perlu dia ambil sekiranya dia minat undang-undang?

 120. saya tidak dapat melaporkan diri pada tarikh yang ditetapkan dan tidak juga memaklumkan pada pihak sekolah tetapi saya memang hendak memasuki tingkatan enam,adakah syay perlu tunggu tahun depan atau ada jalan penyelesaian yang lain??

  • hadir di sekolah, mohon maaf dan minta didaftarkan. berjaya tidak ikut takdir

 121. Hai. .nk tnya ne. .kalau nak brhenti tingkatan 6 tanpa sebab/alasan dan tidak mnerima twaran lain. .boleh juga kah brhenti tu??thanks, ,

 122. adakah saya masih lagi berpeluang utk masuk ke Tingkatan 6 sekolah kerajaan?.. sbb saya merupakan lepasan spm 2011.

 123. BM saya tidak mendapat kepujian . tetapi saya mendapat 7c untuk matapelajaran yg lain . kokurikulum saya juga agak baik iaitu 67% adakah saya akan dipertimbangkan untuk ke form 6? adakah saya harus minta bantuan daripada pengetua agar pihak atasan dapat pertinmbangkan hasrat saya untuk ke form 6 ? ataupun mempunyai inisiatif yg lain ? help me admin ! T_T

 124. aliran apakah yg sesuai dengan kelayakkan sy sekiranya sy di aliran vokasional semasa di sekolah menengah. antara seni, sastera or ekonomi…

 125. bila kita pergi tingkatan masa daftar. lepas tu mintak cancel nama, macam tak jadi lah. adakah nama kita sudah di senarai hitam oleh mana-mana sekolah?

  dan tidak boleh membuat rayuan permohonan pada masa akan datang dah?

  • minta cancel nama? tidak ada procedur macam ini! Rayuan atau pertukaran perlu guna borang dan borang itu sampai ke JPN. Baca maklumat laman ini lebih teliti.

 126. admin..saya ada soalan..adik saya mahu membuat pertukaran sekolah kerana kombinasi m.p yang ditetapkan di sekolah tersebut. ibu bapa saya telah ke sekolah untuk memohon pertukaran dan penyelaras ting 6 memberitahu perlu menunggu 2 minggu untuk membuat pertukaran disebabkan semua sekolah di daerah Klang inigin bermesyuarat dahulu kerana jumlah pelajar pada tahun ini sangat ramai. Apakah yang perlu saya lakukan..kerana pengetua sekolah tidak mahu t/tangan borang tersebut. Saya bimbang sekiranya lambat memohon pertukaran tidak ada kekosongan.

  • Yang ditawarkan matrik tidak akan ditawarkan tingkatan 6. Jika hendak merayu ke tingkatan 6, perlu MENOLAK matrik dahulu, tindakan yang tidak wajar.
   Baca semua maklumat dan message di laman ini dengan teliti.

 127. hai…saya telah memohon satu slip SPM baru 26april2013 kerana slip asal saya hilang…tetapi…sampai hari ini pun belum sampai lagi….nervous la….esok hari pendaftaran…bagaimana??! boleh bagi reply? memang nervous skrg..trima ksih

 128. Admin nk tanye. Saya kena ambik SPMU 2013 utk m.pelajaran BM. Boleh saya membuat permohonan selepas saya peroleh keputusan kepujian dlm bulan Ogos/September?

  @

  Tidak. Masa ogos/september, kemasukan ke T6 telah ditutup

 129. kalau kita terima tawaran masuk tingkatan 6..ade kesan tak dekat pemohonn kita kat upu???sebab keputusan upu boleh keluar..takut kalau kita terima masuk tingkatan 6..kita dah tak dapat masuk ipta..macam mana yer???

 130. Adakah borang tersebut mesti melalui pengetua sekolah asal atau terus hantar ke JPN…TQ

  @

  sek asal. tandatangan pengetua sekolah asal diperlukan.

 131. bagaimana pula dengan pelajar yang mendapat tawaran ke tingkatan enam tetapi tersenarai dalam kursus PLKN fasa 3?

 132. bgaimana klau sekolah tuk form 6 tidak dinyatakan dlm surat tawaran..dnyatakan situ -sila rujuk jpn atau ppd…adakah bebas masuk kmana2 skolah form 6?

 133. Salam, saya merupakan pelajar lepasan spm tahun 2011, dan sya mendapat tawaran masuk ke tingktan 6 bagi tahun 2012, tetapi saya menolak twaran trsebut..Jadi bolehkah saya memohon semula untuk masuk ke tingktan 6 tahun 2013 dengan menggunakan keputusan spm 2011..skrang ni umur saya 19 tahun dan sya teringin sgt nk beljar..please help me?

 134. salam. Saya mendapat tawaran masuk Form 6 dan di sekolah yang saya di tempatkan tu terdapat 1 mata pelajaran yang saya tak minat…Soalan saya ialah bolehkah saya drop mata pelajaran itu ? Adakah keputusan saya ini akan mencacatkan keputusan stpm yang bakal saya ambil nanti?

  • dua kaedah boleh dibuat:
   1. kunjungi sekolah tersebut, jumpa dengan penyelaras T6 dan tentukan kombinasi mp yang paling sesuai untuk anda.
   2. mohon pindah sekolah, gunakan alasan lain yang lebih kuat daripada kombinasi mp.

   soal “mencacatkan keputusan stpm” tidak timbul

 135. how if i failed to get kepujian for my bahasa melayu paper and i retake this paper on July 2013, am i need to appeal before 14 june? or i can appeal after i got my new result for the retake BM paper? attach with my recent SPM result?

  • When you appeal, you must have your BM result slip w credit ready. In your case, you would not be able to make it this year.

  • Hello,boleh saya minta tolong saya adalah calon lepas SPM2011 dan telah mengambil ulangan BM dapat B,2013 saya telah rayuan ke T6 dalam aliran sience tapi saya pergi tuition dahulu baru rasa sangat susah dalam science stream.Boleh tanya case saya belum dapat surat tetapi pilihan saya adalah science,selepas dapat surat bolehkah saya tukar aliran.(*walaupun cikgu beritahu bahawa 14 June telah tarikh tutup tapi masih bolehkah saya tukar aliran lagi??)) Minta tolong sangat-sangat.Ribuan terima kasih :)

  • If somebody who knows the school’s principal can help you, it would be better. Other wise, see the school’s penyelaras ting 6 ASAP and explain your dilemma and sincerely requesting his/her highest help.

  • So do you mean that my case also can success to transfer with the teacher sokongan letter isn’t??

 136. adakah permohonan saya untuk ke IPTA akan terbatal sekiranya saya menerima tawaran kemasukan ketingkatan 6?

  • Tidak. tingkatan 6 bagaikan saluran penyelamat (untuk terus belajar dan tak mahu kerja) jika semua permohonan lain gagal.

  • Yes. If you can take your SPM, they is no reason why you can’t take STPM, both offered by MOE Malaysia

 137. Macam mana dengan pelajar yang sedang mengikuti kursus PLKN….bolehkah mereka meneruskan latihan sehingga tamat

Please share to benefit others by clicking the share buttons bar (top or bottom)

Leave a Reply to Dayana Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *