Hilang sijil UPSR ?

Salinan sijil UPSR boleh didapatkan dari sekolah asal di mana peperiksaan UPSR diambil. KPM tidak menyediakan salinan untuk kehilangan sijil UPSR.

.
Hilang sijil PMR, SPM, LCE atau MCE ?

Jika seseorang calon telah hilangkan  sijil asal keputusan peperiksaan PMR, LCE, SPM atau MCE, beliau boleh memohon salinannya di Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia samada,

(i) datang sendiri ke  kaunter permohonan di alamat berikut: 
Permohonan siap  dalam tempoh satu jam bagi (i) sijil SPM tahun 1994 dan selepas   (ii) sijil  PMR tahun 1998 dan selepas, sijil dalam tahun-tahun yang lain mengambil masa yang lebih lama, tertakluk kepada sama ada calon menyediakan maklumat yang lengkap. Calon diingatkan untuk sediakan wang tunai RM10 bagi SETIAP salinan sijil yang dipohon.

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BLOK E 11, KOMPLEKS E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
PRESINT 1
62604 PUTRAJAYA
(UP: UNIT KECIL SIJIL)
TEL: 03-88843526 / 03-8884 3528 / 03-8884 3031

Waktu perkhidmatan :

Isnin – Khamis  : 8.30 pagi – 4.30 ptg
Jumaat  : 8.30 pagi – 12.00 t.hari                2.45 ptg – 4.30 ptg

(ii) Permohonan melalui pos :
(Permohonan ini akan mengambil masa selama dua minggu)

Muat turun borang di bawah, baca panduan di bawah dan lengkapkan SEMUA maklumat dan pos ke alamat di atas.

Download This File (PDF, 31KB)


PANDUAN MENDAPATKAN SALINAN KEPUTUSAN

 • Sijil (SPM/MCE) atau pernyataan asal (PMR/SRP/LCE) hanya dicetak sekali sahaja bagi peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan.  Salinan keputusan SPM / MCE dikeluarkan bagi menggantikan sijil yang hilang atau rosak.  Sementara bagi peperiksaan PMR/SRP/LCE hanya salinan pernyataan keputusan sahaja yang boleh dipohon.
 • Surat sumpah (CONTOH)  atau laporan polis yang asal perlu dikemukakan sekiranya permohonan dibuat melalui pos atau mewakilkan kepada orang lain untuk membuat permohonan.  Walau bagaimana pun surat sumpah atau laporan polis tidak diperlukan sekiranya pemohon datang sendiri.  Pemohon hanya perlu menunjukkan kad pengenalan sebagai bukti.
 • Surat sumpah atau laporan polis hendaklah mengandungi maklumat berikut:
  1. Nama penuh yang digunakan semasa mengambil peperiksaan
  2. Nombor kad pengenalan lama dan baru
  3. Tarikh lahir
  4. Nombor pusat mengambil peperiksaan  dan angka gilliran
  5. Nama peperiksaan
  6. Nama sekolah dan tahun mengambil peperiksaan.
 • Sertakan bersama salinan pernyataan atau sijil (sekiranya ada) untuk rujukan.
 • Bayaran proses RM10.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Sahaja) dikenakan bagi setiap helaian salinan keputusan yang dipohon.  Bayaran boleh dibuat menggunakan Wang Pos (Postal Order) atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atas nama ‘PENGARAH PEPERIKSAAN’.  Cek persendirian tidak diterima. Bayaran Tunai juga diterima di kaunter Lembaga Peperiksaan di lobi Blok E11, Kompleks Kerajaan Parcel E, Putrajaya.
 • Lembaga Peperiksaan tidak akan mengeluarkan salinan keputusan atau salinan pernyataan keputusan jika didapati mana-mana peraturan di atas tidak dipatuhi atau butir-butir yang dikemukakan tidak benar.  Wang proses permohonan tidak akan dikembalikan.

Pemohonan perkhidmatan terjemahan sijil keputusan SPM, PMR  dan penyemakan semula keputusan UPSR, PMR, SPM dan SPMU juga boleh diperolehi.
Untuk maklumat lanjut sila layari  laman 1,     laman 2:

 

Hilang sijil STPM ?

Salinan sijil STPM boleh dipohon daripada Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan BORANG PERMOHONAN SALINAN SIJIL STPM   [mirror link]. Bayaran RM50 dikenakan untuk salinan sijil. Calon juga boleh memohon penyata keputusan STPM sahaja dengan bayaran RM20.  Maklumat lanjut sila baca di sini.

Calon STPM/STP/HSC tahun 1956 sehingga tahun 1981 yang masih belum menuntut sijil STPM/STP/HSC mereka hendaklah menuntut sijil tersebut dari MPM (Majlis Peperiksaan Malaysia) selewat-lewatnya pada 31 Januari 2014. Sijil-sijil STPM/STP/HSC yang tidak dituntut selepas tarikh tersebut akan dilupuskan dan salinan sijil tidak akan dikeluarkan lagi. Sebarang kemusykilan dan pertanyaan sila hubungi talian 03-61369663 (u.p. Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) atau email kepada  ppa@mpm.edu.my

 

Maklumat pendidikan yang lain:-

http://myschoolchildren.com/category/education-news/