Percubaan SPM 2011. Kedah, N. Sembilan, Johor, Terengganu, …

Soalan Percubaan SPM 2011 Kedah

Bahasa Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 KEDAH   (Q & A)

Bahasa Inggeris Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH   (Q & A)

Sejarah Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH   (Q & A)

Tasawwur Islam Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH   (Q & A)

Pendidikan Islam Kertas 1, 2  Percubaan SPM 2011 KEDAH  (Q & A)

Pendidikan Moral Percubaan SPM 2011 KEDAH  (Q & A)

Matematik Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH  (Q & A)

Matematik Tambahan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH  (Q & A)

Science Paper 1,2  SPM Trial Examination 2011 KEDAH  (Q & A)

Physics Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 KEDAH  (Q & A)

Chemistry Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 KEDAH  (Q & A) 

Biology Paper 1,2,3  SPM Trial Examination 2011 KEDAH  (Q & A)

Ekonomi Asas Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH  (Q & A)

Bahasa Cina Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH  (Q & A)

Bahasa Tamil Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH   (Q & A)

Prinsip Perakaunan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH   (Q & A)

Perdagangan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH   (Q & A)

Pendidikan Seni Visual Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KEDAH  (Q & A)


Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Sembilan

Bahasa Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Bahasa Inggeris Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN  (Q & A)

Sejarah Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Tasawwur Islam Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN    (Q & A)

Pendidikan Islam Kertas 1, 2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN    (Q & A)

Pendidikan Moral Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN    (Q & A)

Matematik Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Matematik Tambahan Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 N. SEMBILAN   (Q & A)

Science Paper 1,2  SPM Trial Examination 2011 NEGERI SEMBILAN  (Q & A)

Physics Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Chemistry Paper 1,2,3 SPM Trial Examination 2011 NEGERI SEMBILAN (Q & A)

Biology Paper 1,2,3  SPM Trial Examination 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Ekonomi Asas Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Bahasa Cina Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Bahasa Tamil Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Kesusasteraan Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 N. SEMBILAN  (Q & A)

Prinsip Perakaunan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN  (Q & A)

Perdagangan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 NEGERI SEMBILAN   (Q & A)

Pendidikan Seni Visual Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 N. SEMBILAN  (Q & A)

Ekonomi Rumah Tangga Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 N. SEMBILAN  (Q & A)

Soalan Percubaan SPM 2011 Johor

Bahasa Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 JOHOR   (Q & A)

Bahasa Inggeris Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 JOHOR  (Q & A)

Sejarah Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 JOHOR  (Q & A)

Tasawwur Islam Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 JOHOR    (Q & A)

Pendidikan Islam Kertas 1, 2  Percubaan SPM 2011 JOHOR   (Q & A)

Pendidikan Moral Percubaan SPM 2011 JOHOR   (Q & A)

Matematik Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 JOHOR  (Q & A)

Matematik Tambahan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 JOHOR   (Q & A)

Science Paper 1,2  SPM Trial Examination 2011 JOHOR   (Q & A)

Physics Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 JOHOR  (Q & A)


Chemistry Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 JOHOR  (Q & A)

Biology Paper 1,2,3  SPM Trial Examination 2011 JOHOR  (Q & A)

Prinsip Perakaunan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 JOHOR   (Q & A)

Bahasa Cina Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 JOHOR  (Q & A)

Bahasa Tamil Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 JOHOR  (Q & A)

 

Soalan Percubaan SPM 2011 Terengganu

Bahasa Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Bahasa Inggeris Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU  (Q & A)

Sejarah Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Tasawwur Islam Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Pendidikan Islam Kertas 1, 2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Pendidikan Moral Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Matematik Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU  (Q & A)

Matematik Tambahan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Science Paper 1,2  SPM Trial Examination 2011 TERENGGANU  (Q & A)

Physics Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Chemistry Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Biology Paper 1,2,3  SPM Trial Examination 2011 TERENGGANU   (Q & A) 

Ekonomi Asas Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Bahasa Tamil Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Kesusasteraan Melayu Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Prinsip Perakaunan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU  (Q & A)

Perdagangan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU   (Q & A)

Pendidikan Seni Visual Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 TERENGGANU (Q & A) 

Ekonomi Rumah Tangga Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 TERENGGANU (Q & A)

 

Soalan Percubaan SPM 2011 Pahang

Bahasa Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 PAHANG   (Q & A)

Bahasa Inggeris Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG  (Q & A)

Sejarah Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG   (Q & A)

Pendidikan Islam Kertas 1, 2  Percubaan SPM 2011 PAHANG   (Q & A)

Pendidikan Moral Percubaan SPM 2011 PAHANG   (Q & A)

Matematik Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG  (Q & A)

Matematik Tambahan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG   (Q & A)

Science Paper 1,2  SPM Trial Examination 2011 PAHANG  (Q & A)

Physics Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 PAHANG   (Q & A)

Chemistry Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 PAHANG   (Q & A)

Biology Paper 1,2,3  SPM Trial Examination 2011 PAHANG   (Q & A)

Ekonomi Asas Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG   (Q & A)

Kesusasteraan Melayu Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG   (Q & A)

Prinsip Perakaunan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG  (Q & A)

Perdagangan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG   (Q & A)

Pendidikan Seni Visual Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PAHANG (Q & A)

Geografi Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 PAHANG (Q & A)

 

Soalan Percubaan SPM 2011 Perlis

Bahasa Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 PERLIS   (Q & A)

Bahasa Inggeris Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PERLIS  (Q & A)

Sejarah Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PERLIS   (Q & A)

Matematik Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PERLIS  (Q & A)

Matematik Tambahan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PERLIS   (Q & A)

Science Paper 1,2  SPM Trial Examination 2011 PERLIS  (Q & A)

Physics Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 PERLIS   (Q & A)

Chemistry Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 PERLIS   (Q & A)

Biology Paper 1,2,3  SPM Trial Examination 2011 PERLIS   (Q & A) 

Ekonomi Asas Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PERLIS   (Q & A)

Prinsip Perakaunan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PERLIS  (Q & A)

Perdagangan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 PERLIS   (Q & A)

Pendidikan Islam Kertas 1, 2  Percubaan SPM 2011 PERLIS   (Q & A)

Pendidikan Moral Percubaan SPM 2011 PERLIS   (Q & A)

Soalan Percubaan SPM 2011 Melaka

Bahasa Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Bahasa Inggeris Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA  (Q & A)

Sejarah Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Tasawwur Islam Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Pendidikan Islam Kertas 1, 2  Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Pendidikan Moral Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Matematik Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA  (Q & A)

Matematik Tambahan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Science Paper 1,2  SPM Trial Examination 2011 MELAKA  (Q & A)

Physics Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 MELAKA   (Q & A)

Chemistry Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 MELAKA   (Q & A)

Biology Paper 1,2,3  SPM Trial Examination 2011 MELAKA   (Q & A) 

Ekonomi Asas Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Bahasa Tamil Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Prinsip Perakaunan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA  (Q & A)

Perdagangan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Geografi Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 MELAKA   (Q & A)

Ekonomi Rumah Tangga Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 MELAKA (Q & A)


Soalan Percubaan SPM 2011 Kelantan

Bahasa Melayu Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Bahasa Inggeris Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN  (Q & A)

Sejarah Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Tasawwur Islam Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Pendidikan Islam Kertas 1, 2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Pendidikan Moral Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Matematik Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN  (Q & A)

Matematik Tambahan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Science Paper 1,2  SPM Trial Examination 2011 KELANTAN  (Q & A)

Physics Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 KELANTAN   (Q & A)

Chemistry Paper 1, 2, 3  SPM Trial Examination 2011 KELANTAN   (Q & A)

Biology Paper 1,2,3  SPM Trial Examination 2011 KELANTAN   (Q & A) 

Ekonomi Asas Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Prinsip Perakaunan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN  (Q & A)

Perdagangan Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Geografi Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN   (Q & A)

Pendidikan Seni Visual Kertas 1,2  Percubaan SPM 2011 KELANTAN (Q & A)

Ekonomi Rumah Tangga Kertas 1,2 Percubaan SPM 2011 KELANTAN (Q & A)

credit to : http://edu.joshuatly.com/

 

SEDIKIT NASIHAT :

Adalah tidak wajar pelajar menghabiskan masa untuk mencari merata-rata dari internet untuk download dan tunggu; tunggu dan download dan menghabiskan kebanyakan masanya untuk dapatkan koleksi soalan percubaan untuk semua matapelajaran dari semua negeri. Anda akan dapati akhirnya sebahagian besar bahan itu TIDAK digunakan dan masa emas anda terbazir begitu sahaja. Cara yang betul ialah download yang perlu sahaja dan serta merta gunakan bahan itu. Setelah habis dihadam baru lawat semula website tadi. Jangan risau, semua ‘trial download site’ tidak akan lenyap semalaman.  PELAJAR YANG BIJAK MENDAPAT FAEDAH YANG MAKSIMUM DALAM MASA YANG MINIMUM.

 

MORE SPM PAPERS …

 

 

Comments: 55

  1. Alhamdulilah.. ada pun koleksi percubaan SPM dari negeri2 lain.. x payah susah2 nak dptkan skema dari mna2 laman web.. terima kasih admin..

  2. mintak soalan percubaan spm 2011 dan skema jawapannya sekali bagi prinsip perakaunan negeri terengganu dan melaka. thanks!

  3. kertas Ekonomi Asas dari negeri sembilan , ada masalah. kertas itu bukan ekonomi asas tetapi adalah sejarah. sila check paper tersebut.
    minta paper ekonomi asas. terima kasih

Please share to benefit others by clicking the share buttons bar (top or bottom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *