Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 4 Mulai Tahun 2020 – Sastera dan Kemanusiaan

Mulai Tahun 2020, tidak ada lagi aliran Sains dan Sastera seperti dalam KBSM. Pelajar mempunyai lebih kebebesan untuk memilih mata pelajaran minat kegemarannya. Ini tidak bermakna pelajar bebas memilih apa-apa mata pelajaran semasa dalam kelas tingkatan 4. KSSM* (Kurikulum Standard Sekolah Menengah), mulai 2020 menawarkan dua golongan pakej utama iaitu :

1, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM)

2. Sastera dan Kemanusiaan. ( S&K )

Kriteria pemilihan mp elektif untuk pakej S&K:
i.   mengambil mata pelajaran dari kumpulan elektif  Bahasa, Pengajian Islam, Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas (Kumpulan A, B, C) dan/atau SATU mata pelajaran elektif STEM  (Kumpulan D, E ) tidak termasuk MPV   (Kumpulan F )

Berikut adalah contoh-contoh Pakej S&K : 

S&K Pakej 1 : 1 Elektif dari Kumpulan A dan 2 Elektif dari Kumpulan C

S&K1

S&K Pakej 2 :   3 Elektif dari Kumpulan B

S&K2

S&K Pakej 3 :  3 Elektif dari Kumpulan B dan 1 Elektif dari Kumpulan D
S&K3

S&K Pakej 4 :  2 Elektif dari Kumpulan B dan 1 Elektif dari Kumpulan E

S&K4

S&K Pakej 5 :  2 Elektif dari Kumpulan A dan 1 Elektif dari Kumpulan B

S&K5

S&K Pakej 6 :  1 Elektif masing-masing dari Kumpulan A, B, E

S&K6S&K Pakej 7 :  2 Elektif dari Kumpulan B dan 1 Elektif dari Kumpulan E

S&K7

S&K Pakej 8 :  2 Elektif dari Kumpulan B dan 1 Elektif dari Kumpulan A

S&K8

S&K Pakej 9 :  3 Elektif dari Kumpulan B

S&K9

S&K Pakej 10 :   1 Elektif masing-masing dari Kumpulan A, B, E

S&K10

Sambung … Pakej STEM

Please share to benefit others by clicking the share buttons bar (top or bottom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *