Mata Pelajaran Teras, Wajib dan Kumpulan MP Elektif untuk KSSM Menengah Atas, Ting 4 dan 5 Mulai 2020

Mata Pelajaran Dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM Menengah Atas (Tingkatan 4 Dan 5) Mulai Tahun 2020.

 BIL.  MATA PELAJARAN TERAS MASA MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu 128
2 Bahasa lnggeris 112
3 Matematik 112
4 Sains 112
5 Sejarah 64
6  Pendidikan Islam 96
Pendidikan Moral 64
MATA PELAJARAN WAJIB
7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 64
MATA PELAJARAN ELEKTIF
8 *Maksimum mana-mana lima mata pelajaran elektif seperti di Kumpulan Elektif A – F tertera di bawah. 64-480
 Perhimpunan 16
* Pernyataan ini adalah tidak terpakai bagi murid di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan murid yang mengambil Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)Elektif  Kumpulan A (11 MP)

ELEKTIF BAHASA MASA MINIMUM JAM SETAHUN
Bahasa Arab 96
*Bahasa Cina 64
Bahasa Tamil 64
Bahasa Iban 64
Bahasa Kadazandusun 64
Bahasa Semai 64
Bahasa Perancis 64
Bahasa Jepun 64
Bahasa Jerman 64
**Bahasa Korea 64
**Bahasa Cina Komunikasi 64
nota:
i.  Pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Perancis, Bahasa Jepun, Bahasa Jerman, Bahasa Korea dan Bahasa Cina Komunikasi adalah menggunakan guru di luar norm
ii. *Pelaksanaan Bahasa Cina Sekolah Conforming tertakluk kepada surat KP(BS)8502/15/006 (22) bertarikh 16 November 2000.
iii. **Pelaksanaan di Tingkatan 4 bermula pada Tahun 2021.

Elektif  Kumpulan B (11 MP)

ELEKTIF KEMANUSIAAN DAN SASTERA IKHTISAS MASA MINIMUM JAM SETAHUN
Prinsip Perakaunan 96
Ekonomi 96
Perniagaan 96
***Pengajian Keusahawanan 96
Pendidikan Seni Visual 64
Pendidikan Muzik 64
Geografi 64
Kesusasteraan Melayu Komunikatif 64
****Kesusasteraan lnggeris 64/32
Kesusasteraan Cina 64
Kesusasteraan Tamil 64
nota:
i.  ***Pelaksanaan perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 10 Tahun 2019 dan hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik.
ii.  ****Masa Minimum Jam Setahun adalah 64 jam di Tingkatan 4 dan 32 jam di Tingkatan 5 (rujuk Surat Siaran Bil. 9 Tahun 2019).
iii.  Pelaksanaan Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Kesusasteraan lnggeris, Kesusasteraan Cina dan Kesusasteraan Tamil perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 9 Tahun 2019.

Elektif  Kumpulan C (13 MP)

ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM MASA MINIMUM JAM SETAHUN
Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah 96
Pendidikan Syariah lslamiah 96
Tasawwur Islam 96

Mata Pelajaran KBD

Usul Al-Din 128
Al-Syariah 128
Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah 128
Al-Adab wa Al-Balaghah 80
Al-Manahij Al-Ulum Al-lslami 48

Mata Pelajaran KBT

Hifz Al-Quran 320
Maharat Al-Quran 80
Turath Dirasat Al-lslamiah 96
Turath Bahasa Arab 96
Turath Al-Quran wa Al-Sunnah 80

Elektif  Kumpulan D (4 MP)

ELEKTIF STEM (SAINS TULEN DAN MATEMATIK TAMBAHAN) MASA MINIMUM JAM SETAHUN
Fizik 96
Kimia 96
Biologi 96
Matematik Tambahan 96

Elektif  Kumpulan E (12 MP)

ELEKTIF STEM (SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI) MASA MINIMUM JAM SETAHUN
##Sains Tambahan 96
Grafik Komunikasi Teknikal 96
Asas Kelestarian 96
Pertanian 96
Sains Rumah Tangga 96
Reka Cipta 96
Sains Komputer 96
Sains Sukan 96
#Pengajian Kejuruteraan Awam 96
#Pengajian Kejuruteraan Mekanikal 96
#Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 96
#Lukisan Kejuruteraan 96
nota:
i.    # Pelaksanaan perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 10 Tahun 2019 dan hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik.
ii.   ## Murid yang mengambil mata pelajaran Sains Tambahan tidak boleh mengambil bersama-sama mata pelajaran Sains Tulen. Walau bagaimanapun, murid digalakkan untuk untuk mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan sebagai kombinasi.

Elektif  Kumpulan F (22 MP)

ELEKTIF STEM (MATA PELAJARAN VOKASIONAL) MASA MINIMUM JAM SETAHUN
Pembinaan Domestik 256
Pembuatan Perabot 256
Produksi Reka Tanda 256
Menservis Peralatan Elektrik Domestik 256
Rekaan dan Jahitan Pakaian 256
Katering dan Penyajian 256
Landskap dan Nurseri 256
Tanaman Makanan 256
Reka Bentuk Grafik Digital 256
Produksi Multimedia 256
Pemprosesan Makanan 256
Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 256
Pendawaian Domestik 256
Menservis Automobil 256
Gerontologi Asas dan Geriatik 256
Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut 256
Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 256
Hiasan Dalaman 256
Kerja Paip Domestik 256
Kimpalan Arka dan Gas 256
Menservis Motosikal 256
Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 256
nota:
Pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 11 Tahun 2019.
Please share to benefit others by clicking the share buttons bar (top or bottom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *