SBP T4 2016
14 Disember 2015 10:26:48 - Isnin

CETAK MAKLUMAT DI BAWAH SEBAGAI RUJUKAN

A. PANDUAN AM
  1. Pemohon dikehendaki mengisi semua MAKLUMAT yang diperlukan dengan BETUL dan TEPAT.
  2. Kesilapan mengisi borang permohonan adalah tanggungjawab  pemohon dan boleh menyebabkan PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN.
  3. PEMOHON DIKEHENDAKI MENYEMAK semua maklumat yang diisi dengan teliti sebelum MENCETAK.
  4.

Pengemaskinian boleh dilakukan SEHINGGA TARIKH TUTUP PERMOHONAN.

     
B. PANDUAN KHUSUS
  MAKLUMAT 1-5 AKAN DIPAPARKAN BERDASARKAN DATA DARIPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA.
     
  1. NAMA PEMOHON
  2. NO. KAD PENGENALAN
  3. ANGKA GILIRAN
  4. JANTINA
  5. KOD DAN NAMA SEKOLAH
     
  6. KEWARGANEGARAAN
Sila nyatakan Taraf Warganegara pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Warganegara
Pemastautin Tetap
Pemastautin Sementara
Bukan Warganegara
Belum Ditentukan
Tiada Maklumat
  7.

AGAMA
Sila nyatakan Agama anutan pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Islam
Buddha
Hindu
Kristian
Lain-lain
  8.

KETURUNAN
Sila nyatakan Keturunan pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Melayu
Cina
India
Bumiputera Sabah
Bumiputera Sarawak
Orang Asli / Penan
Lain-lain
  9.

STATUS MURID
Sila nyatakan Status Murid dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Biasa
Yatim
Yatim Piatu
  10.

PILIHAN SBP - Pemohon boleh membuat tiga pilihan SBP. Pilihan Pertama adalah WAJIB. Rujuk Info

  11. PILIHAN ALIRAN - Sila Nyatakan Pilihan Aliran Pemohon bagi setiap SBP yang dipilih. Rujuk Info
  12. NAMA BAPA
Sila nyatakan Nama Penuh Bapa Kandung atau Bapa Angkat berdaftar pada Sijil Lahir.
  13. NO. MYKAD BAPA
Sila nyatakan No. Mykad Bapa.
  14. KEWARGANEGARAAN BAPA
Sila nyatakan Taraf Warganegara Bapa pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Warganegara
Pemastautin Tetap
Pemastautin Sementara
Bukan Warganegara
Belum Ditentukan
Tiada Maklumat
  15. PEKERJAAN BAPA
Sila nyatakan pekerjaan bapa pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipapaprkan
  16. SEKTOR PEKERJAAN BAPA
Sila nyatakan Sektor Pekerjaan Bapa pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Awam
Swasta
Sendiri
Tiada
  17. NAMA IBU
Sila nyatakan Nama Penuh Ibu Kandung atau Ibu Angkat berdaftar seperti pada Sijil Lahir.
  18. NO. MYKAD IBU
Sila nyatakan No. Mykad Ibu.
  19. KEWARGANEGARAAN IBU
Sila nyatakan Taraf Warganegara Ibu pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Warganegara
Pemastautin Tetap
Pemastautin Sementara
Bukan Warganegara
Belum Ditentukan
Tiada Maklumat
  20. PEKERJAAN IBU
Sila nyatakan Pekerjaan Ibu pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

  21. SEKTOR PEKERJAAN IBU
Sila nyatakan Sektor Pekerjaan Ibu pemohon dengan memilih maklumat berkaitan berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Awam
Swasta
Sendiri
Tiada
  22. NAMA PENJAGA
Sila nyatakan nama penuh penjaga pemohon dengan mengisi maklumat berkaitan
  23. HUBUNGAN PENJAGA DENGAN MURID
Sila nyatakan hubungan penjaga dengan pemohon dengan mengisi maklumat berkaitan.
  24. PENDAPATAN BULANAN BAPA/PENJAGA
Sila nyatakan jumlah pendapatan bulanan bapa/penjaga pemohon dengan memilih maklumat berkaitan. Isikan jumlah RM sahaja tanpa sen.
  25. PENDAPATAN BULANAN IBU
Sila nyatakan jumlah pendapatan bulanan ibu pemohon dengan memilih maklumat berkaitan. Isikan jumlah RM sahaja tanpa sen.
  26. BILANGAN TANGGUNGAN
Sila nyatakan bilangan anak di bawah tanggungan ibu/bapa/penjaga pemohon dengan memilih maklumat berkaitan.

Keterangan
Seorang
Dua Orang
Tiga Orang
Empat Orang
Lima Orang
Enam Orang atau lebih
  27.

ALAMAT SURAT MENYURAT
Isikan ruangan yang disediakan dengan alamat surat menyurat yang boleh dihubungi.

Perhatian : Sila gunakan singkatan yang mudah difahami jika ruang yang disediakan tidak mencukupi.

    Isikan alamat anda dalam ruangan disediakan:
    Contoh:Jika alamat anda ialah 'No. 191 Taman Kota Idaman, Jalan Damansara, 60405 KUALA  LUMPUR', isikan:
   

ALAMAT POS

NO 191,
TAMAN KOTA IDAMAN
JALAN DAMANSARA
POSKOD : 60405
BANDAR : KUALA LUMPUR
  28. POSKOD
Isikan ruangan poskod dengan betul.
  29. NEGERI
Sila pilih nama negeri tempat tinggal pemohon.
  30. BANDAR
Sila pilih nama bandar pemohon.
  31. NOMBOR TELEFON BIMBIT. (Rujuk Info)
Sila nyatakan Nombor Telefon Bimbit yang boleh dihubungi.
  32. NOMBOR TELEFON
Sila nyatakan Nombor Telefon Rumah atau Pejabat yang boleh dihubungi.
KEMBALI KE PAPARAN UTAMA


© Hakcipta Terpelihara 2015 - Dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat , Kementerian Pendidikan Malaysia


Penafian : Pengguna Web bertanggungjawab untuk merahsiakan pengenalan identiti pengguna masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan tidak bertanggungjawab kepada sebarang masalah yang timbul akibat pencerobohan pengenalan identiti pengguna dan kecuaian disebabkan oleh pihak pengguna serta pengguna aplikasi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatan dan kesahihan maklumat yang ditambah atau dikemaskini oleh pengguna dalam aplikasi ini.