Homepage : myschoolchildren.com

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2016

KUMPULAN A:  Sekolah-sekolah di Negeri

         Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

 

 

PENGGAL

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

03.01.2016

01.02.2016

01.03.2016

 

 

31.01.2016

29.02.2016

10.03.2016

 

 

21

21

8

 

 

 

10

JUMLAH HARI

50

CUTI  PERTENGAHAN PENGGAL 1

1

11.03.2016

19.03.2016

9

 

 

20.03.201 6

01.04.2016

01.05.2016

 

 

31.03.2016

30.04.2016

26.05.2016

 

 

10

20

20

 

 

 

10

JUMLAH HARI

50

CUTI  PERTENGAHAN  TAHUN

2

27.05.2016

11.06.2016

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

12.06.2016

01.07.2016

01.08.2016

01.09.2016

30.06.2016

31.07.2016

31.08.2016

08.09.2016

15

21

23

6

 

 

 

12

JUMLAH HARI

65

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

1

09.09.2016

17.09.2016

9

 

 

18.09.2016

01.10.2016

01.11.2016

 

 

30.09.2016

31.10.2016

24.11.2016

 

 

10

22

18

 

 

 

 

11

JUMLAH  HARI

50

CUTI   AKHIR TAHUN

 

 

25.11.2016

31.12.2016

37

5

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2016
KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri
        Perlis, Pulau  Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,

        Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan

        Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

 

PENGGAL

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

04.01 .2016

01.02.2016

01.03.2016

 

31.01.2016

29.02.2016

11 .03.2016

 

20

21

9

 

 

 

10

JUMLAH HARI

50

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

1

12.03.2016

2 0.03.2016

9

 

 

21.03.2016

01.04.2016

01.05.2016

 

 

31.03.2016

30.04.2016

27.05.2016

 

 

9

21

20

 

 

 

10

JUMLAH HARI

50

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

2

28.05.2016

13.06.2016

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13.06.2016

01.07.2016

01.08.2016

01.09.2016

30.06.2016

31.07.2016

31.08.2016

09.09.2016

14

21

23

7

 

 

 

12

JUMLAH HARI

65

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

1

10.09.2016

1 8.09.2016

9

 

19.09.2016

01.10.2016

01.11.2016

 

30.09.2016

31.10.2016

25.11.2016

 

10

21

19

 

 

 

 

11

JUMLAH HARI

50

CUTI AKHIR TAHUN

 

 

 

26.11.2016

01.01.2017

37

5