Homepage : myschoolchildren.com

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

KUMPULAN A:  Sekolah-sekolah di Negeri

         Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

 

 

PENGGAL

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

01.01.2020

01.02.2020

01.03.2020

 

 

31.01.2020

29.02.2020

12.03.2020

 

 

19

20

10

 

 

 

11

JUMLAH HARI

49

CUTI  PERTENGAHAN PENGGAL 1

1

13.03.2020

21.03.2020

9

 

 

22.03.2020

01.04.2020

01.05.2020

 

 

31.03.2020

30.04.2020

21.05.2020

 

 

8

22

11

 

 

 

9

JUMLAH HARI

41

CUTI  PERTENGAHAN  TAHUN

2

22.05.2020

06.06.2020

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

07.06.2020

01.07.2020

 

30.06.2020

23.07.2020

 

18

17

 

 

 

7

JUMLAH HARI

35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

1

24.07.2020

01.08.2020

9

02.08.2020

01.09.2020

01.10.2020
01.11.2020

31.08.2020

30.09.2020

31.10.2020
19.11.2020

19

21

20
11

 

 

 

 

16

JUMLAH  HARI

71

CUTI   AKHIR TAHUN

 

 

20.11.2020

31.12.2020

42

6


PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri
        Perlis, Pulau  Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,

        Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan

        Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

 

PENGGAL

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

02.01.2020

01.02.2020

01.03.2020

 

31.01.2020

29.02.2020

13.03.2020

 

19

20

10

 

 

 

11

JUMLAH HARI

49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

1

14.03.2020

2 2.03.2020

9

 

23.03.2020

01.04.2020
01.05.2020

 

31.03.2020

30.04.2020

22.05.2020

 

 

7

22

11

 

 

 

9

JUMLAH HARI

40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

 

2

23.05.2020

07.06.2020

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

08.06.2020

01.07.2020

 

30.06.2020

24.07.2020

 

17

18

 

 

 

7

JUMLAH HARI

35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

1

25.07.2020

02.08.2020

9

03.08.2020
01.09.2020

01.10.2020
01.11.2020

31.08.2020
30.09.2020

31.10.2020

20.11.2020

19
21

21

13

 

 

 

 

16

JUMLAH HARI

74

CUTI AKHIR TAHUN

 

 

 

21.11.2020

31.12.2020

41

6

.

 

Takwim Persekolahan Lama

Cuti Perayaan 2020 untuk Sekolah-sekolah sila klik SINI & browse ke bawah.
(diperuntukkan oleh KPM)