Semak Keputusan UPSR, PT3, STAM, SPMU, SPM, MUET, STPM
..

http://myschoolchildren.com/ALLFILES/JPG/face85.pnghttp://myschoolchildren.com/ALLFILES/JPG/whatsapp85.pnghttp://myschoolchildren.com/ALLFILES/JPG/LINE85.pnghttp://myschoolchildren.com/ALLFILES/JPG/wechat85.png

TAKWIM PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN TAHUN 2020

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

UPSR dan PASR

1

 

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

 

1, 2, 3, 7 dan 8 September 2020

 

2

Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR)

ProKhas 1

ProKhas 2

 

1 Julai - 30 Ogos 2020

8 September - 9 Oktober 2020

 

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

1

Pentaksiran Pendidikan Kesenian

17 Februari - 10 Julai

 

 

2

Pentaksiran lndividu dan Kumpulan Sekolah Senl

Malaysia (SSeM)

SSeM Johor

SSeM Kuala Lumpur & Perak

SSeM Sarawak & Sabah

 

13-17 Julai 2020

20- 24 Julai 2020

27- 31 Julai 2020

 

 

3

Ujian Lisan: Bertutur

Bahasa Melayu

AI-Lughah AI-Arabiah AI-Mu'asirah (LAM)

Bahasa lnggeris

 

17 - 28 Ogos 2020

17 - 28 Ogos 2020

1 - 11 September 2020

 

 

4

Ujian Lisan: Mendengar

Bahasa Melayu

Bahasa lnggeris

AI-Lughah AI-Arabiah AI-Mu'asirah (LAM)

 

21 September 2020

22 September 2020

23 September 2020

 

5

Ujian Komunikasi: Berisyarat/Bertutur

Bahasa Melayu

Bahasa lnggeris

 

 

17 - 28 Ogos 2020

1 - 11 September 2020

 

6

Ujian Komunikasi: Melihat/Mendengar

Bahasa Melayu

Bahasa lnggeris

 

 

21 September 2020

22 September 2020

 

7

Ujian Tilawah dan Hafazan

Maharat AI-Quran

Hifz AI-Quran

 

7 - 18 September 2020

7 - 18 September 2020

8

Ujian Bertulis

28 September- 6 Oktober 2020

 

 

MENENGAH ATAS

Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa (UPBA)

1

Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa (UPBA)

Bahasa Jepun

Bahasa Jerman

 

22 Jun 2020

Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU)

1

Ujian Lisan

2 - 30 Jun 2020

2

Ujian Bertulis

23 - 25 Jun 2020

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

1

Pentaksiran Pendidikan Kesenian

17 Februari - 26 Ogos 2020

 

 

2

Pentaksiran lndividu dan Kumpulan Sekolah Seni

Malaysia (SSeM)

SSeM Johor

SSeM Kuala Lumpur & Perak

SSeM Sarawak & Sabah

 

24 - 30 Ogos 2020

7 - 13 September 2020

19 - 25 September 2020

 

 

 

3

Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP)

3 - 30 Jun 2020

 

 

4

Pentaksiran Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)

Usul Al-Din (Kertas 2) - Ujian Lisan

AI-Syariah (Kertas 2) - Ujian Lisan

AI-Lughah AI Arabiah AI Mu'asirah (Kertas 2)- Ujian

Lisan

 

28 September - 1 Oktober 2020

5 Oktober (SPM Fasa 1) 2020

21 - 24 September 2020

 

 

5

Pentaksiran Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

Hifz AI-Quran (Kertas 1)- Ujian Hafazan

Hifz AI-Quran (Kertas 2)- Ujian Tahriri

Maharat AI-Quran (Kertas 1) - Ujian Tilawah

 

 

12 Oktober 2020

 

6

Ujian Bertulis

 

22 Feb – 25 Mac 2021

Sijil Vokasional Malaysia (SVM)

1

Penilaian Akhir (PA)

Semester 1 Sesi 1/2019

Semester 3 Sesi 1/2019

Semester 2 Sesi 2/2019

Semester 4 Sesi 2/2019

 

* Tertakluk kepada Takwim Pengajian Akademik yang disediakan oleh BPLTV

2

Ujian Lisan Bahasa Melayu SVM A01403 (1104)

19 -30 Oktober 2020

 

 

 

3

 

Ujian Bertulis

Bahasa Melayu- Kertas A01401 dan Kertas A01402

(1104) *(BM 1104 SVM setara dengan BM 1103 SPM)

Sejarah - Kertas A05401 (1251)

*(Sejarah 1251 setara Lulus Sejarah 1249 SPM)

 

 

2 November 2020

 

3 November 2020

Pentaksiran Mata Pelajaran Aliran Kemahiran (MPAK)

 

1 Ujian Bertulis MPAK 5 Oktober

SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

1

 

Kerja Kursus

 

1 Mac - 30 Jun 2020

 

2

 

Ujian Lisan

 

13 - 26 Julai 2020

3

 

Ujian Bertulis

 

21 - 22, 26-28 Oktober 2020

 

JADUAL KERJA PENDAFTARAN PEPERIKSAAN UPSR, PASR, PT3, SPM, SPMU, UPBA DAN STAM TAHUN 2020

 

 

BIL

 

 

PERKARA

 

TARIKH

 

Mula

 

Tamat

 

1.

 

Pendaftaran peperiksaan peringkat sekolah (calon sekolah sahaja)

 

 

1 Januari 2020

 

29 Februari

2020

 

2.

 

Pendaftaran peperiksaan secara dalam talian (calon sekolah dan calon sekolah swasta I persendirian)*

 

 

 

1 Mac 2020

 

 

 

31 Mac 2020

 

3.

 

Pembetulan Maklumat Calon dan Pembetulan Mata Pelajaran (tanpa bayaran) #

 

 

 

1 April2020

 

 

 

15 April 2020

 

4.

 

Pembetulan Maklumat Calon dan Pembetulan Mata Pelajaran (dengan bayaran) #

 

 

 

16 April 2020

 

 

 

15 Mei 2020

 

5.

 

Pindah Pusat Peperiksaan (calon guna angka giliran pusat peperiksaan baharu) #

 

 

1 April 2020

 

 

15 Mei 2020

 

6.

 

Pindah Pusat Peperiksaan (calon guna angka giliran pusat peperiksaan asal) #

 

Mulai 16 Mei 2020

 

 

 

* Calon Persendirian bagi Peperiksaan SPM

* Calon Sekolah Swasta bagi Peperiksaan UPSR

# Kecuali PT3 sahaja

  

Maklumat berkaitan : TAKWIM PEPERIKSAAN LUAR NEGERI DAN PROFESIONAL (PLNP)

 

Takwim Persekolahan Awam

Hari Cuti Peringkat Negeri dan Nasional
HomePage