Contact number for 20 local IPTA : 1. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Tel  03-61964000/ 4040/ 3019/ 4047 2. Universiti Teknologi MARA Tel  03-55443164/ 3165/ 3166/ 3174/ 3175 3. Universiti Kebangsaan Malaysia Tel  03-89214126/ 5041/ 5336 4. Universiti Malaya Tel  03-79673279/ 3440/ 3441 5. Universiti Malaysia Kelantan Tel  09-7717056/ 7058 6. Universiti Malaysia Pahang Tel  09-549 2550/ 2557 7. Universiti Malaysia Sabah Tel  08-8320213/ 1259/ 1350 8. Universiti Malaysia Terengganu Tel  09-6684532/ 4219/ 4394 9. Universiti Malaysia Perlis Tel  04-9798701/ 8702/ 8706/ 04-9772984/ 04-9798008 10. Universiti Malaysia Sarawak Tel  082-581000 samb 1090/ 1060/ 1175/ 1046/ 1063/ 1049/ 1166 11. Universiti Sultan Zainal Abidin Tel  09-6653030/ 6653027/ 6664466 12. Universiti Putra Malaysia Tel  03-89466000/ 6059/ 6060 13. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Tel  03-90513400/ 3407/ 3453 14. Universiti Pendidikan Sultan Idris Tel  05-4506932 15. Universiti Sains Islam Malaysia Tel  06-7988000/ 8144/ 8328 16. Universiti Sains Malaysia Tel  1-300-888-876 17. Universiti Teknikal Malaysia Melaka Tel  06-3316086/ 6078/ 6077/ 6073/ 6076 18. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Tel  07-4537681/ 7655/ 7687/ 7689/ 7694/ 7696 19. Universiti Teknologi Malaysia Tel  07-5533333 20. Universiti Utara Malaysia Tel  04-9283174/ 3108/ 3168/ 3103

Semakan Hebahan Keputusan Permohonan bagi Lepasan SPM/ Setaraf ke UA,
Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA Sesi 2021/2022 M
ulai 03.05.2021

 

.

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Universiti Malaya (UM)  

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Universiti Malaysia Sarawak (Unimas)

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM)

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Jabatan Pengajian Politeknik (JPP)

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Politeknik Malaysia

Klik di sini untuk Rayuan Kemasukan Tingkatan 6 Bawah

Semakan Keputusan MUET Mac, Julai, Nov.

Tarikh-tarikh Penting bagi Pelajar-pelajar Lepasan SPM, STPM dan Setaraf

 

Membuat Rayuan Sekiranya tidak ditawarkan tempat di Tingkatan 6 Bawah

Membuat Permohonan Pertukaran Sekolah jika ditawarkan di sekolah yang tidak disukai

Syarat Kelayakan Kemasukan ke Tingkatan 6 Bawah

Senarai Nama Sekolah yang Menawarkan Kelas Tingkatan 6