Semakan Keputusan Peperiksaan STAM Tahun 2021
Semak Keputusan STAM 2021. Mulai 30.06.2022 (Jam 10 pagi)

Semakan Keputusan STAM 2021 Secara Online

Semakan dengan SMS : Taip : STAM <jarak> No. MyKad <jarak>AngkaGiliran, SMS ke 158886
Contoh : STAM 040821085522 MT021S006 hantar ke 15888

Hari Keamanan Sedunia

Hari Keamanan Antarabangsa, kadangkala secara tidak rasmi dikenali sebagai Hari Keamanan Sedunia, penatapannya adalah secara tahunan pada 21 September. Penatapan hari ini khusus untuk keamanan sedunia, khasnya untuk menafikan peperangan dan keganasan seperti menghentikan peperangan yang sedang berlaku yang disetujui secara dua hala, untuk bantuan kemanusiaan kepada mangsa peperangan oleh komuniti antarabangsa luar ataupun untuk kebaikan insan sejagat.

The International Day of Peace, sometimes unofficially known as World Peace Day, is a holiday observed annually on 21 September. It is dedicated to world peace, and specifically pursuing absence of war and violence, such as might be occasioned by a temporary ceasefire in a war zone for humanitarian aid access as well as welfare of mankind.

 

 

 

 

Semak Keputusan Yang Lain ... Klik Sini.