Rayuan Kemasukan ke Tingkatan 6 Bawah Sesi 2020/2021

 

 

Jika paparan yang berikut ditunjukkan, maka anda tidak ditawarkan Tingkatan 6 Bawah.
.

Ikuti arahan yang berikut untuk membuat Rayuan
.

.

Semakan Keputusan Rayuan Kemasukan ke Ting 6 Bawah 2020: Mulai 15 Julai 2020

     

 
PANDUAN RAYUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2020
 
 
1.

Murid perlu mengisi maklumat yang diperlukan dan mencetak borang rayuan (T6BKK) tersebut.

   
2.

Borang T6BKK hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut :

 
i).

Keputusan Peperiksaan SPM 2019

ii).

Sijil Kelahiran.

iii).

Kad Pengenalan / Passport. iv. Sijil Berhenti Sekolah,
v. Pelaporan PAJSK; dan

vi).

Dokumen-dokumen lain yang berkenaan.

   
3.

Borang ini hendaklah dikembalikan kepada pengetua sekolah asal murid. Pengetua sekolah bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan.

   
4.

Tarikh tutup rayuan ialah pada 14 Julai 2020. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

   
5.

Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut :

 
i).

Lulus dalam peperiksaan SPM 2019 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum ;

ii).

Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain (kecuali murid-murid berkeperluan khas) ;

iii).

Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 01 Januari tahun semasa; dan

iv).

Mendapat sokongan penuh daripada pengetua sekolah dan perakuan rekod disiplin yang baik

 
6.

Kelulusan permohonan rayuan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar dan akan dimaklumkan oleh JPN masing-masing.

   
7.

Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak

   

SENARAI MAKLUMAT YANG PERLU DIISI

STATUS
A.   MAKLUMAT DIRI
B.   MAKLUMAT KEPIMPINAN / KOKURIKULUM
C.   MAKLUMAT IBU BAPA
D.   MAKLUMAT ALAMAT SURAT MENYURAT

Login ke e-Rayuan
 

 

Borang .......T6BKK rayuan tidak ditawar......T6BCP mohon masuk untuk calon SPMU, SMA

moho.......
T6BRTJ.rayuan tukar jurusan...... PUA275 mohon tukar sekolah T6

T6BRU.rayuan T6 kerana tolak Matrik/IPTA/IPTS


Membuat Permohonan Pertukaran Sekolah jika ditawarkan di sekolah yang tidak disukai

Senarai Sekolah yang Menawarkan Kelas Tingkatan 6

Traveling Gift Ideas

While traveling individuals regularly appreciate presents, they may use to help their journey. If you're looking for an ideal present, yet you feel trapped you may wonder whether the individual you are looking for is traveling a lot. Even if he or she is traveling locally, specific gift notions might present a grand advantage.
The night scopes are suitable small traveling aids for people that have eyesight difficulties during nighttime hours. The night scopes will turn their nighttime hours into day hours by bringing the objects nearer. For instance, the individual may have hard time seeing street signs during dark hours. The scopes will bring the signals nearer, empowering them to see.
The car seat risers are intriguing present ideas, particularly for those having trouble seeing on the wheel while driving. The risers will provide better observation as well as security. The seat is firm, yet cozy and can do more than lift the individual to view it's also going to enhance position.
Guys regularly observe the clock. While traveling it's occasionally hard to examine the watch while driving. The watch also features a chime, which places of the alarm for those constantly in a rush, or wanting help to awaken in the morning hours.
In the event the traveler has a pet, he or she might take pleasure in the dog lifter. This easy lifter will give a hand to pets, helping the pet to escape the vehicle easily. The lifter is useful for climbing stairs, while relieving the pets joints along the way.