NOTA BAYARAN SPMU

*SILA PASTIKAN HANYA SATU DARI MATA PELAJARAN BERIKUT BOLEH DIAMBIL PADA
SATU-SATU MASA:
2205, 2215,9216 AND 9217

* MATA PELAJARAN 1223 HENDAKLAH DIGUGURKAN SEKIRANYA CALON MENDAFTAR
DUA
MATA PELAJARAN BERIKUT: 5227 DAN 5228,

* MATA PELAJARAN 1511 HENDAKLAH DIGUGURKAN SEKIRANYA CALON MENDAFTAR
DUA
MATA PELAJARAN BERIKUT: 4531, 4541 AND 4551

*CALON YANG GAGAL MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU DIWAJIBKAN MENGAMBIL
SEMULA
MATA PELAJARAN TERSEBUT

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
Senarai Mata Pelajaran yang Ditawarkan Kepada Calon Persendirian

 

BIL.

KOD

NAMA MATA PELAJARAN

BAYARAN
(RM)

 

BAYARAN ASAS PENDAFTARAN (WAJIB)

20.00

1

1103

BAHASA MELAYU**

12.00

2

1119

BAHASA INGGERIS*

20.50

3

1223

PENDIDIKAN ISLAM*

10.50

4

1225

PENDIDIKAN MORAL**

12.00

5

1249

SEJARAH**

12.00

6

1449

MATHEMATICS*

10.50

7

1511

SCIENCE**

12.00

8

2205

LITERATURE IN ENGLISH*

10.50

9

2215

KESUSASTERAAN MELAYU*

10.50

10

2280

GEOGRAFI*

10.50

11

2361

BAHASA ARAB**

12.00

12

3472

ADDITIONAL MATHEMATICS*

10.50

13

3756

PRINSIP PERAKAUNAN**

12.00

14

3766

PERNIAGAAN**

12.00

15

3767

EKONOMI *

10.50

Prosedur Daftar SPMU

16

4531

PHYSICS**

12.00

17

4541

CHEMISTRY**

12.00

18

4551

BIOLOGI**

12.00

19

4561

ADDITIONAL SCIENCE**

12.00

20

5226

TASAWWUR ISLAM*

10.50

21

5227

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH**

12.00

22

5228

PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH*

10.50

23

6351

BAHASA CINA**

12.00

24

6354

BAHASA TAMIL**

12.00

25

6355

ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY*

10.50

26

6356

BAHASA IBAN*

10.50

27

6357

BAHASA KADAZAN DUSUN*

10.50

28

9216

KESUSASTERAAN CINA*

10.50

29

9217

KESUSASTERAAN TAMIL*

10.50

30

9221

BIBLE KNOWLEDGE*

10.50

31

9378

BAHASA PUNJABI*

10.50

 

*PLEASE MAKE SURE ONE SUBJECT FROM THIS GROUP CAN BE REGISTER AT A TIME:
2205, 2215,9216 AND 9217

*IF STUDENT TAKES UP 5227 AND 5228, HE/SHE HAS TO DROP 1223

*1511 HAS TO BE DROP IF ONE REGISTER FOR EITHER TWO OF PAPERS 4531, 4541 AND 4551

*STUDENTS WHO FAIL IN BAHASA MELAYU HAS TO REPEAT IT UNTIL A PASS GRADE ACQUIRED.