Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan, N14, T1-T10

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Notice Conveyor, Parliament Herald, Operation Aids, Camera Operator Aids.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred N14 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM90.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

N14

KGT = 90.00

MIN

1,640.00

MAX

3,397.00

Kadar Tetap 3%

101.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred N14 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred N14 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM90.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred N14 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Life is an echo. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. What you see in others, exists in you. - Zig Ziglar

 

Jadual Gaji SSM N14

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W