Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman, L26, T1-T9

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Administrative Assistant (Law), Interpreters.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred L26 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM125.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

L26

KGT = 125.00

MIN

2,580.00

MAX

5,255.00

Kadar Tetap 3%

157.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred L26 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred L26 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM125.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred L26 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

A sincere apology is the superglue of life, it can repair just about anything.

 

Jadual Gaji SSM L26

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W