Skim Perkhidmatan :
Pegawai Perkhidmatan Pertanian, G52, T1-T8

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Land Planning Officer, senior Wild Life Officer, Park Manager, Forester, senior Planter, senior Veterinary Officer, department head.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred G52 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM290.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

G52

KGT = 290.00

MIN

5,756.00

MAX

12,354.00

Kadar Tetap 3%

370.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred G52 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred G52 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM290.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred G52 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

When you say 'yes' to others, make sure you are not saying 'no' to yourself.

 

Jadual Gaji SSM G52

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W