Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Sistem Maklumat, FT22, T1-T12

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Computer Technician.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2015

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred FT22 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM115.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

FT22

KGT = 115.00

MIN

2,271.00

MAX

4,725.00

Kadar Tetap 3%

141.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred FT22 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred FT22 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM115.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred FT22 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesterday I was clever so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.

 

Jadual Gaji SSM FT22

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W