Skim Perkhidmatan :
Pegawai Perkhidmatan Pengangkutan, A48, T1-T8

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Senior Pilot, Senior Pilot Coordinator, Air Plane Inspector, Air Traffic Control officer.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred A48 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM270.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

A48

KGT = 270.00

MIN

5,210.00

MAX

11,768.00

Kadar Tetap 3%

353.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred A47/48 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred A48 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM270.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred A47/48 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya bersabit dengan pegawai yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

In the end we only regret the chances we didn't take.

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred A47/48

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W