Skema Jawapan Soalan Peperiksaan Percubaan  SPM 2010 Negeri Selangor.

 

1.    Jadual Program Peningkatan Prestasi Akademik (PPPA 2) SPM 2010

 

2.  Skema Jawapan BM (23 September 2010)
     2.1  Skema Jawapan BM SPM Kertas 1 (format doc)
     2.2  Skema Jawapan BM SPM Kertas 1  (format pdf)
     2.3  Skema Jawapan BM SPM Kertas 2  (format doc)
     2.4  Skema Jawapan BM SPM Kertas 2  (format pdf)

3.  Skema Jawapan BI (24 September 2010)
     3.1  Skema Jawapan BI SPM Kertas 1  (format doc)
     3.2  Skema Jawapan BI SPM Kertas 1  (format pdf)
     3.3  Skema Jawapan BI SPM Kertas 2  (format doc)
     3.4  Skema Jawapan BI SPM Kertas 2  (format pdf)

4.  Skema Jawapan MT (27 September 2010)
     4.1  Skema Jawapan MT SPM Kertas 1  (format doc)
     4.2  Skema Jawapan MT SPM Kertas 1  (format pdf)
     4.3  Skema Jawapan MT SPM Kertas 2  (format doc)
     4.4  Skema Jawapan MT SPM Kertas 2  (format pdf)

5.  Skema Jawapan Sejarah (28 September 2010)
     5.1  Skema Jawapan Sejarah Kertas 1  (format doc)
     5.2  Skema Jawapan Sejarah Kertas 1  (format pdf)
     5.3  Skema Jawapan Sejarah Kertas 2  (format doc)
     5.4  Skema Jawapan Sejarah Kertas 2  (format pdf)

6.  Skema Jawapan Pendidikan Islam (29 September 2010)
     6.1  Skema Jawapan Pendidikan Islam Kertas 1  (format doc)
     6.2  Skema Jawapan Pendidikan Islam Kertas 1  (format pdf)
     6.3  Skema Jawapan Pendidikan Islam Kertas 2  (format doc)
     6.4  Skema Jawapan Pendidikan Islam Kertas 2  (format pdf)

7.  Skema Jawapan Pendidikan Moral (29 September 2010)
     7.1  Skema Jawapan Percubaan Pendidikan Moral  (format doc)
     7.2  Skema Jawapan Percubaan Pendidikan Moral  (format pdf)

8.  Skema Jawapan Bahasa Tamil (29 September 2010)
     8.1  SKEMA SPM PERCUBAAN _K1_ 2010  (format pdf)

 

9.  Skema Jawapan Matematik Tambahan (30 September 2010)
     9.1  
Skema Matematik Tambahan Kertas 1  (format doc)
     9.2  
Skema Matematik Tambahan Kertas 1  (format pdf)
     9.3 
 Skema Matematik Tambahan Kertas 2  (format doc)
     9.4  
Skema Matematik Tambahan Kertas 2  (format pdf)

10. Skema Jawapan Biologi (1 Oktober 2010)
      10.1  Skema Biologi Kertas 1  (format doc)
      10.2  Skema Biologi Kertas 1  (format pdf)
      10.3  Skema Biologi Kertas 2  (format doc)
      10.4  Skema Biologi Kertas 2  (format pdf)
         
11. Skema Jawapan Sains (1 Oktober 2010)  
      11.1  Skema Sains Kertas 1  (format doc)
      11.2  Skema Sains Kertas 1  (format pdf)
      11.3 Skema Sains Kertas 2  (format doc)
      11.4 Skema Sains Kertas 2  (format pdf)

12  Skema Jawapan Biologi Kertas 3 (4 Oktober 2010)
      12.1  Skema Biologi Kertas 3  (format doc)
      12.2  Skema Biologi Kertas 3  (format pdf)

13.  Skema Jawapan Ekonomi Asas (4 Oktober 2010)
       13.1  Skema Ekonomi Asas Kertas 1  (format doc)
       13.2  Skema Ekonomi Asas Kertas 1  (format pdf)

14.  Skema Jawapan Geografi (4 Oktober 2010)
       14.1  Skema Geografi Kertas 2  (format doc)
       14.2  Skema Geografi Kertas 2  (format pdf)

15.  Skema Jawapan Fizik (5 Oktober 2010)
       15.1  Skema Fizik Kertas 1  (format doc)
       15.2  Skema Fizik Kertas 1  (format pdf)
       15.3  Skema Fizik Kertas 2  (format doc)
       15.4  Skema Fizik Kertas 2  (format pdf)

16.  Skema Jawapan Sains Tambahan (5 Oktober 2010)
       16.1  Skema Sains Tambahan Kertas 1  (format doc)
       16.2  Skema Sains Tambahan Kertas 1  (format pdf)
       16.3  Skema Sains Tambahan Kertas 2  (format doc)
       16.4  Skema Sains Tambahan Kertas 2  (format pdf)

17.  Skema Jawapan Kimia (6 Oktober 2010)
       17.1  Skema Kimia Kertas 1  (format doc)
       17.2  Skema Kimia Kertas 1  (format pdf)
       17.3  Skema Kimia Kertas 2  (format doc)
       17.4  Skema Kimia Kertas 2  (format pdf)

18.  Skema Jawapan Perdagangan (6 Oktober 2010)
       18.1  Skema Perdagangan Kertas 1  (format doc)
       18.2  Skema Perdagangan Kertas 1  (format pdf)
       18.3  Skema Perdagangan Kertas 2  (format doc)
       18.4  Skema Perdagangan Kertas 2  (format pdf)

19.  Skema Jawapan Geografi Kertas 1 (7 Oktober 2010)
       19.1  Skema Geografi Kertas 1   (format doc)
       19.2  Skema Geografi Kertas 1  (format pdf)

20.  Skema Jawapan Fizik Kertas 3 (7 Oktober 2010)
       20.1  Skema Fizik Kertas 3  (format doc)
       20.2  Skema Fizik Kertas 3  (format pdf)

21.  Skema Jawapan Kimia Kertas 3 (7 Oktober 2010)
       21.1  Skema Kimia Kertas 3  (format doc)
       21.2  Skema Kimia Kertas 3  (format pdf)

22.  Skema Jawapan Ekonomi Asas Kertas 2 (7 Oktober 2010)
       22.1  Skema Ekonomi Asas Kertas 2  (format doc)
       22.2  Skema Ekonomi Asas Kertas 2  (format pdf)

23.  Skema Jawapan Sains Tambahan Kertas 3 (8 Oktober 2010)
       23.1  Skema Sains Tambahan Kertas 3  (format doc)
       23.2  Skema Sains Tambahan Kertas 3  (format pdf)

24.  Skema Jawapan Bahasa Cina Kertas 2 (8 Oktober 2010)
       24.1  Skema Bahasa Cina Kertas 2  (format doc)
       24.2  Skema Bahasa Cina Kertas 2  (format pdf)

25.  Skema Jawapan Bahasa Tamil Kertas 2  (8 Oktober 2010)
       25.1  Skema Bahasa Tamil Kertas 2  (format pdf)

26.  Skema Jawapan Prinsip Perakaunan  (11 Oktober 2010)
       26.1  Skema Prinsip Perakaunan Kertas 1  (format doc)
       26.2  Skema Prinsip Perakaunan Kertas 1  (format pdf)
       26.3  Skema Prinsip Perakaunan Kertas 2  (format doc)
       26.4  Skema Prinsip Perakaunan Kertas 2  (format pdf)