Maklumat Penting Format STPM Baharu 2012/2013 untuk pelajar yang ditawarkan Tingkatan 6 Bawah pada Tahun 2012.

Apakah perbezaan antara peperiksaan STPM yang sedia ada dengan peperiksaan STPM yang baharu?

Apakah ciri baharu dalam sukatan pelajaran STPM ini?

Adakah jumlah waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam peperiksaan STPM yang baharu berubah?

Adakah peperiksaan STPM yang baharu mendapat pengiktirafan daripada luar negara?

Apakah syarat kelayakan untuk menduduki peperiksaan STPM yang baharu?

Bilakah calon sekolah, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu boleh mendaftar untuk menduduki peperiksaan STPM yang baharu ini?

Apakah mata pelajaran yang ditawarkan dalam peperiksaan STPM yang baharu?

Berapakah bayaran yuran untuk menduduki peperiksaan STPM yang baharu?

Klik di sini untuk Maklumat Penting Tentang Format STPM Baharu Sejak Sesi 2012/2013

Syarat Kelayakan Kemasukan ke Tingkatan 6 Bawah 2013

Senarai Sekolah yang Menawarkan kelas Tingkatan 6 di Seluruh Malaysia