Untuk Pendaftaran Calon Persendirian SPM dan SPMU 2015, sila klik di SINI. 

Calon dinasihatkan mendaftar di PPD terdekat sambil membayar bayaran pendaftaran.  (Senarai PPD 1,  Senarai PPD2Senarai PPD3). Sila sediakan kiriman wang/wang pos/draf bank atas nama Pengarah Pendidikan Negeri. Calon juga diingatkan untuk mematuhi tempoh pendaftaran kerana permohonan lewat tidak akan dilayan.

Baca pengalaman Calon-calon SPMU dan Calon Persendirian tahun-tahun yang lepas, klik sini. (178 komen)

Untuk Bayaran per kertas, sila rujuk jadual 2013 di bawah.

SYARAT AM PENDAFTARAN PEPERIKSAAN SPMU
Mereka yang pernah menduduki peperiksaan SPM / SPM(V) / SPVM / MCE / SC /FMC.

Mereka yang tidak memenuhi mana-mana satu syarat menduduki peperiksaan tersebut di atas tetapi dapat memberi alasan yang munasabah boleh memohon kelulusan untuk mengambil peperiksaan daripada Pengarah Peperiksaan, selewat-lewatnya akhir Januari tahun peperiksaan. Ini termasuk pegawai kerajaan yang memerlukan kelulusan Bahasa Melayu untuk pengesahan jawatan dan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam yang memerlukan kelulusan Bahasa Melayu sebagai syarat mendapatkan ijazah.

Syarat Pemilihan Mata Pelajaran:

1. Mata pelajaran yang ditawarkan dalam SPM(U) ialah 1103 Bahasa Melayu, 1449 Matematik dan 1249 Sejarah sahaja.

2. Calon yang mempunyai Sijil SPM / SPM(V) / SPVM / MCE / SC / FMC boleh mendaftar mata pelajaran 1103 Bahasa Melayu, 1449 Matematik dan 1249 Sejarah atau ketiga-tiganya.
3. Calon yang tidak mempunyai Sijil SPM / SPM(V) / SPVM / MCE / SC / FMC atau hanya mempunyai Sijil SAP / GCE (Malaysia-Cambridge), wajib mendaftar mata pelajaran 1103 Bahasa Melayu. Calon juga boleh menambah mata pelajaran 1449 Matematik dan 1249 Sejarah.

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN UNTUK CALON SPMU (JUN)

  • DAPATKAN BORANG PENDAFTARAN SPMU(JUN) DI KAUNTER JPN ATAU PPD                          
  • LENGKAPKAN MAKLUMAT YANG DIMINTA                                                                                              
  • SEDIAKAN BAYARAN SECUKUPNYA MELALUI KIRIMAN WANG POS ATAU BANK DRAF       
  • SERAH BORANG YANG LENGKAP DI JPN ATAU PPD SEBELUM 30 MAC                                            
  • DAPATKAN CETAKAN RESIT RASMI (NO. LOGIN DAN KATALALUAN) DI KAUNTER                
  • DAFTARKAN DIRI ANDA SECARA ATAS TALIAN MELALUI LAMAN WEB LEMBAGA PEPERIKSAAN SEBELUM 30 MAC SETIAP TAHUN ( www.moe.gov.my/lpm ATAU http:/apps2.moe.gov.my)                             

16 Ogos 2013

Keputusan SPMU 2013 :
Keputusan SPMU 2013 akan diumumkan pada 21 Ogos 2013.  calon-calon boleh semak keputusan dengan SMS seperti berikut:

  • Taip  SPMU RESULT [space] No. KP dan hantar ke 15888
  • Contoh: SPMU RESULT 960211125466 sms to 15888

JPN akan hantar slip keputusan ke alamat calon dalam borang pendaftaran semasa mendaftar SPMU 2013. Calon-calon juga boleh menghubungi JPN masing-masing untuk menyemak keputusan.


Seramai 12,520 calon mengambil peperiksaan SPMU 2013. Antaranya 7148 mengambil kertas Bahasa Melayu, 2932 pelajar mengambil kertas Matematik dan 2440 mengambil kedua-duanya.

1 Apr 2013

Pendaftaran Online SPMU biasanya dibuka sehingga 15 April. Sila semak dan beli kata laluan dari JPN terdekat.
Surat Arahan Pendaftaran SPMU JPN Selangor.
BORANG CALON SPM(U)
PANDUAN MENGISI BORANG
SPMU Senarai Semak pindaan 2013
SENARAI PUSAT 2013(SPMU) JPN Selangor
Akuan Penerimaan Borang Pendaftaran Peperiksaan 

Mata pelajaran SPMU ditawarkan

Tarikh peperiksaan SPMU : 11, 12 Jun 2013. (BM dan Maths shj)

Calon yang mendaftar SPMU dan menduduki peperiksaan pada 11, 12 Jun juga boleh mendaftar sebagai calon persendirian dan menduduki peperiksaan SPM pada bulan Nov 2013.

Mata pelajaran SPM 2013 yang ditawarkan pada Nov dan Bayaran

SPMU 2013


Borang pemohonan boleh didapatkan dari PPD yang berdekatan (Senarai PPD 1,  Senarai PPD2, Senarai PPD3).

Semua pertanyaan tentang pendaftaran peperiksaan SPM(U) 2013 hendaklah dirujuk kepada Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri tempat calon mengambil peperiksaan.
Untuk maklumat lanjut sila layari laman web Lembaga Peperiksaan Malaysia di www.moe.gov.my/lp dan MANUAL PENGGUNA PORTAL CALON PERSENDIRIAN

Kertas Peperiksaan SPMU dan Ujian Lisan Bahasa Melayu

Maklumat Am Kertas Peperiksaan SPMU