Homepage : myschoolchildren.com

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2017

KUMPULAN A:  Sekolah-sekolah di Negeri

         Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

 

 

PENGGAL

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

01.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

 

 

31.01.2017

28.02.2017

16.03.2017

 

 

23

20

12

 

 

 

11

JUMLAH HARI

55

CUTI  PERTENGAHAN PENGGAL 1

1

17.03.2017

25.03.2017

9

 

 

26.03.201 6

01.04.2017

01.05.2017

 

 

31.03.2017

30.04.2017

25.05.2017

 

 

5

21

19

 

 

 

9

JUMLAH HARI

45

CUTI  PERTENGAHAN  TAHUN

2

26.05.2017

10.06.2017

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

11.06.2017

01.07.2017

01.08.2017

30.06.2017

31.07.2017

24.08.2017

15

22

18

 

 

 

11

JUMLAH HARI

55

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

1

25.08.2017

02.09.2017

9

 

 

03.09.2017

01.10.2017

01.11.2017

 

 

30.09.2017

31.10.2017

23.11.2017

 

 

19

23

17

 

 

 

 

12

JUMLAH  HARI

59

CUTI   AKHIR TAHUN

 

 

24.11.2017

31.12.2017

38

5

Jumlah Hari = 286; Jumlah Minggu = 52

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2017
KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri
        Perlis, Pulau  Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,

        Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan

        Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

 

PENGGAL

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

03.01 .2017

01.02.2017

01.03.2017

 

31.01.2017

29.02.2017

17 .03.2017

 

21

20

13

 

 

 

11

JUMLAH HARI

54

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

1

18.03.2017

2 6.03.2017

9

 

 

27.03.2017

01.04.2017

01.05.2017

 

 

31.03.2017

30.04.2017

26.05.2017

 

 

5

20

20

 

 

 

9

JUMLAH HARI

45

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

2

27.05.2017

11.06.2017

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

12.06.2017

01.07.2017

01.08.2017

30.06.2017

31.07.2017

25.08.2017

15

21

19

 

 

 

11

JUMLAH HARI

55

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

1

26.08.2017

03.09.2017

9

 

04.09.2017

01.10.2017

01.11.2017

 

30.09.2017

31.10.2017

24.11.2017

 

20

22

18

 

 

 

 

12

JUMLAH HARI

60

CUTI AKHIR TAHUN

 

 

 

25.11.2017

01.01.2018

38

5

.