Homepage : myschoolchildren.com

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

KUMPULAN A:  Sekolah-sekolah di Negeri

         Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

 

 

PENGGAL

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

01.01.2018

01.02.2018

01.03.2018

 

 

31.01.2018

28.02.2018

15.03.2018

 

 

23

20

11

 

 

 

11

JUMLAH HARI

54

CUTI  PERTENGAHAN PENGGAL 1

1

16.03.2018

24.03.2018

9

 

 

25.03.2018

01.04.2018

01.05.2018
01.06.2018

 

 

31.03.2018

30.04.2018

31.05.2018
07.06.2018

 

 

5

22

23
5

 

 

 

11

JUMLAH HARI

55

CUTI  PERTENGAHAN  TAHUN

2

08.06.2018

23.06.2018

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

24.06.2018

01.07.2018

01.08.2018

30.06.2018

31.07.2018

16.08.2018

5

23

12

 

 

 

8

JUMLAH HARI

40

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

1

17.08.2018

25.08.2018

9

26.08.2018

01.09.2018

01.10.2018
01.11.2018

31.08.2018

30.09.2018

31.10.2018
22.11.2018

5

21

23
16

 

 

 

 

13

JUMLAH  HARI

65

CUTI   AKHIR TAHUN

 

 

23.11.2018

31.12.2018

39

5


PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2018
KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri
        Perlis, Pulau  Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,

        Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan

        Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

 

PENGGAL

MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

02.01.2018

01.02.2018

01.03.2018

 

31.01.2018

28.02.2018

16.03.2018

 

22

20

12

 

 

 

11

JUMLAH HARI

54

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

1

17.03.2018

2 5.03.2018

9

 

26.03.2018

01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018

 

31.03.2018

30.04.2018

31.05.2018

08.06.2018

 

5

21

23
6

 

 

 

11

JUMLAH HARI

55

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

2

09.06.2018

24.06.2018

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

25.06.2018

01.07.2018

01.08.2018

30.06.2018

31.07.2018

17.08.2018

5

22

13

 

 

 

8

JUMLAH HARI

40

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

1

18.08.2018

26.08.2018

9

27.08.2018
01.09.2018

01.10.2018
01.11.2018

31.08.2018
30.09.2018

31.10.2018

23.11.2018

5
20

23

17

 

 

 

 

13

JUMLAH HARI

65

CUTI AKHIR TAHUN

 

 

 

24.11.2018

31.12.2018

38

5

.

 

Cuti Perayaan 2018 untuk Sekolah-sekolah sila klik SINI.
(diperuntukkan oleh KPM)