CONTOH KEPUTUSAN SEMESTER 3

KOD KERTAS

NAMA KERTAS

GRED KERTAS

NILAI GRED KERTAS

900/3 

PENGAJIAN AM 3

  C+   

2.33    

900/4 

PENGAJIAN AM 4 (KK)

  A   

4.00    

954/3 

MATHEMATICS (T) 3

  C   

2.00    

954/4 

MATHEMATICS (T) 4 (CW)

  A   

4.00    

960/3 

PHYSICS 3

  C-   

1.67    

960/4 

PHYSICS 4 (CW)

  A   

4.00    

962/3 

CHEMISTRY 3

  B   

3.00    

962/4 

CHEMISTRY 4 (CW)

  A   

4.00    

 

  

KOD KERTAS

NAMA KERTAS

GRED KERTAS

NILAI GRED KERTAS

900/3 

PENGAJIAN AM 3

  A-   

3.67    

900/4 

PENGAJIAN AM 4 (KK)

  A   

4.00    

954/3 

MATHEMATICS (T) 3

  B+   

3.33    

954/4 

MATHEMATICS (T) 4 (CW)

  A   

4.00    

960/3 

PHYSICS 3

  B-   

2.67    

960/4 

PHYSICS 4 (CW)

  A   

4.00    

962/3 

CHEMISTRY 3

  B-   

2.67    

962/4 

CHEMISTRY 4 (CW)

  A   

4.00    

 
KOD KERTAS

NAMA KERTAS

GRED KERTAS

NILAI GRED KERTAS

900/3 

PENGAJIAN AM 3

  B+   

3.33    

900/4 

PENGAJIAN AM 4 (KK)

  A   

4.00    

944/3 

EKONOMI 3

  A-   

3.67    

944/4 

EKONOMI 4 (KK)

  A   

4.00    

946/3 

PENGAJIAN PERNIAGAAN 3

  C+   

2.33    

946/4 

PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (KK)

  A   

4.00    

948/3 

PERAKAUNAN 3

  C+   

2.33    

948/4 

PERAKAUNAN 4 (KK)

  A   

4.00    

 KOD KERTAS

NAMA KERTAS

GRED KERTAS

NILAI GRED KERTAS

900/3 

PENGAJIAN AM 3

  A   

4.00    

900/4 

PENGAJIAN AM 4 (KK)

  A   

4.00    

944/3 

EKONOMI 3

  A-   

3.67    

944/4 

EKONOMI 4 (KK)

  A   

4.00    

946/3 

PENGAJIAN PERNIAGAAN 3

  A-   

3.67    

946/4 

PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (KK)

  A   

4.00    

948/3 

PERAKAUNAN 3

  C+   

2.33    

948/4 

PERAKAUNAN 4 (KK)

  A   

4.00    

 

 

KOD KERTAS

NAMA KERTAS

GRED KERTAS

NILAI GRED KERTAS

900/3 

PENGAJIAN AM 3

  C+   

2.33    

900/4 

PENGAJIAN AM 4 (KK)

  A   

4.00    

944/3 

EKONOMI 3

  A   

4.00    

944/4 

EKONOMI 4 (KK)

  A   

4.00    

946/3 

PENGAJIAN PERNIAGAAN 3

  B+   

3.33    

946/4 

PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (KK)

  A   

4.00    

948/3 

PERAKAUNAN 3

  C+   

2.33    

948/4 

PERAKAUNAN 4 (KK)

  A   

4.00    

 

 

KOD KERTAS

NAMA KERTAS

GRED KERTAS

NILAI GRED KERTAS

900/3 

PENGAJIAN AM 3

  B-   

2.67    

900/4 

PENGAJIAN AM 4 (KK)

  A   

4.00    

954/3 

MATHEMATICS (T) 3

  B  

3.00    

954/4 

MATHEMATICS (T) 4 (CW)

  A   

4.00    

962/3 

CHEMISTRY 3

  C   

2.00    

962/4 

CHEMISTRY 4 (CW)

  A   

4.00    

964/3 

BIOLOGY 3

  B-   

2.67    

964/4 

BIOLOGY 4 (CW)

  A   

4.00    

 

 

SEMAK KEPUTUSAN STPM
SEMAK KEPUTUSAN LAIN