Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Kewangan, W32, T1-T13

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for assistant Accountant, assistant Auditor, assistant Custom Officer, assistant Evaluation Officer

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred W32 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM155.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

W32

KGT = 155.00

MIN

2,848.00

MAX

6,259.00

Kadar Tetap 3%

187.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred W32 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred W32 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM155.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred W32 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

I have seen better days, but I've also seen worse. I don't have everything I want, but I do have everything I need. I woke up with some aches and pains, but I woke up. My life may not be perfect but I am blessed.

 

Jadual Gaji SSM W32

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W