Skim Perkhidmatan :
Pegawai Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan, U44, T1-T14

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Nurse, Optometrist, Dietetic Officer, Medical Tutor, Medical Officer, Environmental Health Officer, Medical Therapist, Nurse, Dental Officer, Pharmacy Officer

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred U44 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM250.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

U44

KGT = 250.00

MIN

3,611.00

MAX

10,560.00

Kadar Tetap 3%

316.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred U44 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred U44 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM250.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred U44 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Courage is not the absence of fear, but the triumph over it. A brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.

 

Jadual Gaji SSM S44

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W