Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan, U36, T1-T11

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for assistant Medical Officer, assistant Environmental Health Officer, Medical Therapist, Dental Nurse, X-ray Technician, Medical Laboratory Technologist, Dental Technologist, assistant Pharmacy Officer

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred U36 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM180.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

U36

KGT = 180.00

MIN

3,590.00

MAX

7,605.00

Kadar Tetap 3%

228.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred U36 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred U36 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM180.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred U36 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. - Mahatma Gandhi

 

Jadual Gaji SSM U36

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W