Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan, U14, T1-T10

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Health Care assistant.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred U14 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM90.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

U14

KGT = 90.00

MIN

1,642.00

MAX

3,399.00

Kadar Tetap 3%

101.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred U14 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred U14 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM90.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred U14 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

If you smile when no one else is around, you really mean it. The art of being wise is the ability to know what should be ignored.

 

Jadual Gaji SSM U14

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W