Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan, Q26, T1-T9

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for senior Research Aids

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred Q26 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM125.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

Q26

KGT = 125.00

MIN

2,579.00

MAX

5,253.00

Kadar Tetap 3%

157.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred E26/Q26 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred Q26 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM125.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred E26/Q26 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

When difficulties arise in one's path, the wise sees them as opportunities, the fool sees them as obstacles.

 

Jadual Gaji SSM Q26

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W