Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Pertanian, G32, T1-T13

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for assistant Land Planning Officer, assistant Park Manager, assistant Agriculture Officer, assistant Fisheries Officer, assistant Planter, assistant Veterinary Officer, assistant Wild Life Officer.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred G32 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM155.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

G32

KGT = 155.00

MIN

2,846.00

MAX

6,258.00

Kadar Tetap 3%

187.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred G32 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred G32 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM155.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred G32 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.

 

Jadual Gaji SSM G32

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W