Skim Perkhidmatan :
Pegawai Perkhidmatan Sistem Maklumat, F48, T1-T8

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Information Technology senior officer.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred F48 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM270.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

F48

KGT = 270.00

MIN

5,203.00

MAX

11,761.00

Kadar Tetap 3%

352.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred F48 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred F48 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM270.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred F48 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

The worst mistake we make in life, is not for the wrong things we did, but for the thousands of right things we did, for the wrong people.

 

 

Jadual Gaji SSM F48

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W