Skim Perkhidmatan :
Pegawai Perkhidmatan Ekonomi, E44, T1-T14

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for economic affairs officer, training officer, statistician.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred E44 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM250.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

E44

KGT = 250.00

MIN

3,556.00

MAX

10,411.00

Kadar Tetap 3%

312.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred E44 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred E44 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM250.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred E44 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Never afraid of mistakes. You don't learn well if you don't make mistakes. You wouldn't be successful if you don't encounter failure.

 

Jadual Gaji SSM E44

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W