Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Ekonomi, E22, T1-T12

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for economic affairs aids, training officer aids, statistical aids, crafts instructor.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred E22 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM115.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

E22

KGT = 115.00

MIN

2,254.00

MAX

4,694.00

Kadar Tetap 3%

140.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred E22 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred E22 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM115.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred E22 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Don't waste words on people who deserve your silence. Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all.

 

Jadual Gaji SSM E22

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W