Skim Perkhidmatan :
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, DH43/44, T1-T14

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Jadual Gaji Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. (Pemegang Ijazah atau lebih tinggi)

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred DH43/44 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM250.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

DH43/44

KGT = 250.00

MIN

3,559.00

MAX

10,414.00

Kadar Tetap 3%

312.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks GredDH43/44 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred DH43/44 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM250.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred DH43/44 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decided not to surrender, that is strength!

 

Jadual Gaji SSM DH43/44

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W