Skim Perkhidmatan :
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, DG44, T1-T14

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for Teachers (Subject teachers, counselor, afternoon supervisor, subject head, discipline master etc. (Degree holder or higher)

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred DG44 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM250.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

DG44

KGT = 250.00

MIN

3,559.00

MAX

10,414.00

Kadar Tetap 3%

312.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred DG44 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred DG44 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM250.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred DG44 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya releven kepada kakitangan yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Happiness has tremendous healing power. Laugh as much as you breath and love as much as you live.

 

Jadual Gaji SSM DG44

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W