Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Pengangkutan, A26, T1-T9

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for locomotive driver, motor vehicle inspector, marine assistant. Qualification of Officer In Charge Of Navigational Watch Less Than 500 GT Near Coastal Trade Voyages.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred A26 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM125.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

A26

KGT = 125.00

MIN

2,601.00

MAX

5,292.00

Kadar Tetap 3%

158.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred A26 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred A26 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM125.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum
(warna kuning tidak ditunjukkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks Gred A26 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya bersabit dengan pegawai yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

Life's tragedy is that we get old too soon and wise too late.

 

 

Jadual Gaji SSM A26

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W