Skim Perkhidmatan :
Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Pengangkutan, A13, T1-T21

 

Jadual Gaji SSM (07.2016)

Salary Scale for locomotive driver, department of transportation.

 

 

 

Jadual GAJI MATRIKS Sistem Saraan Malaysia (SSM) berdasarkan Jadual Gaji Minimum Maksimum (JGMM) Penambahbaikan Mulai 01.07.2016

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred A13 P1,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM90.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

(Warna kuning)

 

A13

KGT = 90.00

MIN

1274.00

MAX

3,401.00

Kadar Tetap 3%

102.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks A13 P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + campur kadar tetap 3% selepas Maksimum**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred A13 P2,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM90.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks A13 P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gred A13 P3,
Kenaikan Gaji Tahunan = RM90.00
Selepas Maksimum, campur kadar tetap 3% Gaji Maksimum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual Gaji Matriks A13 P3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPG, Tarikh Pergerakan Gaji, ikut masing-masing iaitu 1 Jan, 1 April, 1 Julai atau 1 Oktober
**3% maksimum dikemaskini seperti pada 01.01.2015. Data ini hanya bersabit dengan pegawai yang mencapai gaji maksimum sahaja.

 

 

 

Klik di sini untuk Jadual Gred Gaji A - W dalam 252 skim perkhidmatan
Klik di sini untuk rujuk contoh Jadual Gaji Kes Kenaikan Pangkat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victory is reserved for those willing to pay it's price.

 

Jadual Gaji SSM A13

Jadual Gaji SSM 2015 Kakitangan awam Gred A - W