Permohonan Kemasukan Ke Program Kolej Vokasional Dan Sekolah Menengah Teknik Ambilan Januari 2016 untuk Murid Tingkatan Tiga Tahun 2015 

Permohonan ke Program tersebut boleh dilakukan secara online mulai 5 Oktober 2015 sehingga 20 Disember 2015.

Syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut : 

1.  UNTUK PROGRAM KOLEJ  VOKASIONAL
(MENJURUS KEPADA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA)
(Bagi Murid Tingkatan 3 Yang Mengikuti Aliran Perdana)

SYARAT UMUM

 •  Calon adalah Warganegara Malaysia;
 •  Calon  mestilah  murid  yang  bersekolah  di  Sekolah  Menengah  Kerajaan  / Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan;
 • Calon telah menduduki Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS )yang merangkumi Pentaksiran Pusat (PT3), Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) serta Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ;
 •  Calon sihat tubuh badan;
 •  Calon bebas daripada sakit kronik (masalah jantung, darah tinggi, kencing manis, sawan (epilepsy), kecacatan dan lain-lain penyakit yang boleh mengehadkan murid daripada melaksanakan kerja amali);
 •  Calon bidang elektrik dan elektronik, awam, industri kayu dan pembuat pakaian TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA.
 •  Calon bebas daripada masalah mental; dan
 •  Calon berminat dengan program dipohon.

SYARAT KHUSUS

 •  Calon memperoleh sekurang-kurangnya gred D bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya gred D bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup (Keputusan PT3); dan
 •  Calon memperoleh sekurang-kurangnya Band 3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,  Bahasa  Inggeris,  Sains,  Matematik,  dan  Kemahiran  Hidup (Pentaksiran Sekolah-PS).

 

2.  KEMASUKAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (SMT) – ALIRAN TEKNIKAL
(Bagi Murid Tingkatan 3 Yang Mengikuti Aliran Perdana)

SYARAT UMUM:

 • Calon adalah Warganegara Malaysia;
 • Calon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Menengah Kerajaan/Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan;
 • Calon  telah  menduduki  Pentaksiran  Berasaskan  Sekolah  (PBS)  yang merangkumi Pentaksiran Pusat (PT3), Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) serta Pentaksiran Psikometrik (PPsi);
 • Calon sihat tubuh badan;
 • Calon  bebas  daripada  sakit  kronik  (masalah  jantung,  darah  tinggi,  kencing manis, sawan (epilepsy), kecacatan dan lain-lain penyakit yang boleh mengehadkan murid daripada melaksanakan kerja amali);
 • Calon bebas daripada masalah mental;
 • Calon berminat dengan kursus dipohon; dan
 • Calon  bidang  *Kejuruteraan  Mekanikal,  Kejuruteraan  Elektrik  dan  Elektronik serta Kejuruteraan Awam mestilah TIDAK RABUN /BUTA WARNA.

SYARAT KHUSUS:

KURSUS i.      Calon memperoleh sekurang-kurangnya C bagi mata pelajaran berikut iaitu :

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Kemahiran Hidup

ii.      Calon memperoleh sekurang-kurangnya D dan Band 4 bagi mata pelajaran Sains;

*Kejuruteraan Mekanikal
*Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
*Kejuruteraan Awam
Sains Pertanian
Perdagangan

 

3.  UNTUK PROGRAM KEMAHIRAN DI KOLEJ VOKASIONAL
(Bagi Murid Tingkatan 3 Yang Mengikuti Aliran Perdana)

 • Calon adalah Warganegara Malaysia;
 • Calon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Menengah Kerajaan/Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan;
 • Calon  telah  menduduki  Pentaksiran  Berasaskan  Sekolah  (PBS)  yang merangkumi Pentaksiran Pusat (PT3), Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) serta Pentaksiran Psikometrik (PPsi);
 • Calon sihat tubuh badan;
 • Calon  bebas  daripada  sakit  kronik  (masalah  jantung,  darah  tinggi,  kencing manis, sawan (epilepsy), kecacatan dan lain-lain penyakit yang boleh mengehadkan murid daripada melaksanakan kerja amali);
 • Calon bebas daripada masalah mental;
 •  Calon berminat dengan program dipohon;
 •  Calon menguasai 3M (membaca, menulis dan mengira); dan
 • Calon bidang elektrik dan elektronik, awam, industri kayu dan pembuat pakaian TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA.

 

4.   UNTIUK KHUSUS PROGRAM KEMAHIRAN DI KOLEJ VOKASIONAL
(Bagi Murid Tingkatan 3 Yang Mengikuti Aliran PAV)

 • Calon adalah Warganegara Malaysia;
 • Calon merupakan murid Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV) Tingkatan Tiga(3) Tahun 2015;
 • Calon sihat tubuh badan;
 • Calon  bebas  daripada  sakit  kronik  (masalah  jantung,  darah  tinggi,  kencing manis, sawan (epilepsy), kecacatan dan lain-lain penyakit yang boleh mengehadkan murid daripada melaksanakan kerja amali);
 • Calon bebas daripada masalah mental;
 •  Calon berminat dengan program dipohon;
 •  Calon menguasai 3M (membaca, menulis dan mengira); dan
 • Calon bidang elektrik dan elektronik, awam, industri kayu dan pembuat pakaian TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA.

Klik di sini untuk melakukan permohonan secara online.

Maklumat lanjut boleh diperolehi dari portal online itu.